1200


1230 2/4  Siarter gan Harri’r III; eraill: 26.10.1249, 25.9.1250, 20.2.1270, 9.12.1284

1252–3 Eva Pret of Cardigan, masnachwraig, yn ogystal â 6 arall o Aberteifi, yn aelodau o’r Gild Masnachwyr yn Nylun. Ar ddiwedd y 12fed ganrif roedd 8 o bobl ‘de Cardigan’ yn byw yn Nylun.

Gw^yl Fihangel 1298–1301 Walter Blakeney

Cwnstabl Castell Aberteifi:

  • 24.01.1277 John de Beauchamp
  • 10.06.1280 Bogo de Knovill
  • 8.06.1281 Robert Tibetot

1284 23 /11 Ymweliad  Edward I â’r Castell
1295 1–3/6  Ymweliad Edward I â’r Castell?