1600au


1610 Cyhoeddwyd map John Speed

1652 Apwyntio Charles Price fel ficer y plwyf (Cysylltiadau â’r Anghydffurfwyr).

 • 1653 Maer David Morgan
 • 1654 Maer Thomas Parry
 • 1655 Maer Rees Gwyn
 • 1656 Maer Hector Phillips
 • 1657 Maer Abel Griffine
 • 1658 Maer Robert Lloyd
 • 1659 Maer Hugh Bowen
 • 1660 Maer Rees Gwyn

1661 Y cofnod cyntaf yn Llyfrau’r Porthladd: Daeth  ‘Mary of Wexford’ cargo o ‘divers merchandise’ o Fryste; Maer Rees Gwyn.

1662 Roedd ysgol ramadeg o dan ofal James Davies; Maer Richard Johnes

 • 1663 Maer Abel Griffine
 • 1664 Maer John Morris
 • 1665 Maer Thomas Lewis

1666 10/4 Llong: Aeth y Jonas â chargo o geirch, barlys, brag a gwenith i Fryste; Maer Hector Phillips

1667 23/3 Aeth y Tryall of Milford â chargo o deunydd haearn, brass a phibellau tobaco

1667 Aeth y Charles of Bristol, o Aberteifi â chargo o geirch, a brag i Fryste; Maer Reynold Jenkins

 • 1668 Maer Matthew Griffine
 • 1669 Maer Bartholomew Young
 • 1670 Maer James Lloyd
 • 1671 Maer James Lloyd

1672 8 Mai Trwydded i James Davies i fod yn weinidog Annibynnol yn ei dy ei hun; Maer Arthur Bateman

 • 1673 Maer Robert Lloyd
 • 1674 Maer John Morris
 • 1675 Maer Thomas Lewis
 • 1676 Maer Henry Thomas
 • 1677 Maer Hector Phillips
 • 1678 Maer Thomas Lloyd
 • 1679 Maer James Lloyd
 • 1680 Maer Richard Lewis