25 Rhagfyr (1176, 1888, 1889, 1909, 2013) Nadolig Llawen i bawb a aned o fewn sain clychau’r Santes Fair


 • 25 1176 (Sad.) Eisteddfod yr Arglwydd Rhys:

Ac yna y kynhalyawd yr Arglwyd Rys wled arbennic yn Aberteiui, ac y gossodes deyryw amrysson; vn rwg y beird a’r pryd[yd]yon ac arall rwg y telynoryon a’r crythyron a phibydyon ac amryuaelon genedloed kerd arwest. A dwy gadeir a ossodes y vudugolyon yr amryssoneu. A rei hynny a gyuoethoges ef o diruawryon rodyon. Ac yna y cauas gwas jeuanc o’e lys ef y hun y uudugolyaeth o gerd arwest. A gwyr Gwyned a gauas y uudugolyaeth o gerd tauawt. A phawb o’r kerdoryon ereill a gawssant y gann yr Arglwyd Rys kymeint ac [a] archyssant, hyt na wrthladwyt nep. A’r wled honno a gyhoedet ulwydyn kynn y gwneuthur ar hyt Kymey a Lloegyr a Phrydein ac Iwerdon a llawer o wledoed ereill.

1176 Brut y Tywysogyon

 • 25 (Mer.) 1888

CAPEL MAIR:

Cafwyd cyngerdd llwyddiannus nos Nadolig o dan lywyddiaeth y Parchg W. Jones (Maer). Roedd yr adeilad yn llawn a trefn da ar y noson gan y Parchg  T. J. Morris.

Cyfranodd nifer o bobl leol at raglen y noson, gyda help Eos Myrnach, a pharti o ddynion o Lanfyrnach, ac o herwydd hyn cafwyd y noson mwyaf llwyddiannus ers tro byd. Mae gan Eos Myrnach lais arbennig. Rhaid sôn am “Alone on the raft” . Roedd Parti Llanfyrnach hefyd wedi’u hyfforddi yn dda a chanwyd ganddynt “Comrades Song of Hope,” a “Martyrs of the Arena” – pedwarawd arbennig yn yr olaf a chafwyd encore.

Ymhlith y bobl leol rhaid restri’r canlynol:

 • Parti Capel Mair (arweinydd Mr. Reynolds);
 • Mr. W. Thomas a’i barti,
 • Mr. D. Charles a’i gyfeillion
 •  Mr. D. Davies a’i gyfeillion
 • Misses Lowther a Letitia Evans, a
 • Mrs. Jones, a Messrs. W. Thomas, D. Thomas (Tyrhos), a T. Lewis.
 • Miss Daniel a Miss Edith Daniel

Dyma’r Rhaglen:

 •  Deuawd Pianoforte , The Little Sailor, Misses Daniel a Lowther;
 • glee, Croeso’r Boreu, Parti Capel Mair
 • solo, Gitana, Miss Lowther;
 • glee, “Beautiful Rain,” (encore)
 • Mr. W. Thomas a’i barti ;
 • solo, “Llwybr yr Wyddfa,” (encore a chanodd “Bwthyn bach melyn fy Nhad”)
 • Pedwarawd Eos Myrnach “Geiriau Mam,”
 • Mr. D. Charles a’i gyfeillion
 • Mr. D. Davies solo, Baban diwrnod oed,” (encore)
 • Mr. D. Thomas, Tyrhos; cân Darby and Joan
 • Corws Miss Letitia Evans , “Comrades Song of Hope,” (encore)
 • Parti Llanfyrnach solo, Jerusalem,”
 • Deuawd Mr. T. Lewis; “As it fell upon a day,”
 • Misses Lowther ac Evans. Part 2-Glee, Yr Haf,”
 • Parti Deuawd Capel Mair, O Gartref yr Eryr,” (encore a chanodd y ddeuawd o “Blodwen “)
 • Eos Myrnach a Mrs Jones solo, Hen Ffon fy Nain,” (encore)
 • Mr. D. Thomas, Tyrhos; solo, Alone on the Raft,” (encore)
 • Eos Myrnach; corws, “Y Gof,”
 • Parti Llanfyrnach; solo, Pleser-fad Niagara,”
 • Mr. W. Thomas;
 • trio, Tri Chymro,” (encore)
 • Mr. D. Davies a’i gyfeillion corws, “The Martyrs of the Arena,” (encore)
 • Parti Llafyrnach Party
 • finale, Hen Wlad fy Nhadau,” gan Eos Myrnach a chorwas gan y gynulleidfa.

Wedyn (Dydd San Steffan erbyn hyn siwr o fod!) y diolchiadau gan y Cadeirydd.

 • 25 (Mer.) 1889

Cyngerdd ym Methania

Cyngerdd fawreddog a chynulleidfa dda. Darllenwyd llythyr gan Mr. Morgan-Richardson, Noyadd-Wilym, y llywydd i fod ond iddo ymddiheuro nad oedd yn gallu bod yn bresennol ac yn amgau £2 at yr achos. Etholwyd Mr. W. Lewis, Banc Brecon i’r gadeiryddiaeth. Yr arweinydd oedd  Parchg T. J. Morris

Dyma’r rhaglen:

 • Pianoforte solo, Miss Gwynne, R.A.M. solo, “Baner ein Gwlad,”Gwyn Alaw” (encore  – “My Pretty Jane”);
 • solo, “Remember me,” Miss S. A. Esau;
 • solo, Death of Nelson,” Mr. Wm. Thomas (encore – cân Gymreig);
 • solo, The Blind Girl to her harp,” Miss S. A. Jenkins (encore – “Trip, Trip”);
 • solo, “I had a dream,” Mrs. S. A. Owen;
 • solo, The White Squall,” Mr. W. Jones
 • solo, “O dywed im’, awel y Nefoedd,” Llinos Gwent;
 • cystadleuaeth solo, “Mair Magdalen,” 10 yn cystadlu, 3 yn canu ar y llwyfan, y gorau oedd Miss Lizzie Jenkins, Greenfield-square
 • deuawd, Martial Spirit,” Gwyn Alaw a Mr. William Thomas;
 • Côr plant, Y Galwadau,” 3 chôr, namely, Bethania (arweinydd Mr. William Jenkins), Tabernacle (arweinydd Mr. John James), a Mount Zion (arweinydd Mr. D. Ivor Evans). Y wobr rhwng Bethania a Mount Zion
 • Pedwarawd, Mount Zion Party duet, “Howel, Howet, Llinos Gwent and Gwyn Alaw (encored, and repeated);
 • solo, Pleserfad Niagara,” Mr. William Thomas;
 • solo, Good Shepherd,” Gwyn Alaw
 • cystadleuaeth solo, Y Morwr Lion,” 5 yn cystadlu, y wobr i Mr. William Jones
 • cystadleuaeth côrawl Cwynfan Prydain,” 2 gôr , namely, Tabernacle (Mr. E. Ceredig Evans), and Bethania (Mr. William Jenkins), y wobr i Gôr Bethania
 • cân, Aunty,” Llinos Gwent (encore – The Donkey Cart”)
 • finale, Hen Wlad fy Nhadau.”

Mae’n deg dweud bod pawb yn edmygu llais soprano Miss S. A. Jenkins (Llinos Gwent) a dylai gael dyfodol disglair os yw’n troi’n broffesiynol. Daeth y cyfan i ben â diolchiadau i’r Cadeirydd, Mr. Morgan-Richardson, y gyfeilyddes , Miss Gwynne , a’r cantorion.

 • 25 (Maw.) 1888 Y WYRCWS. Cafodd y trigolion, trwy haelioni arferol  Mr. Brigstocke, cadeirydd Bwrdd y Gwarcheidwyr, cinio ardderchog o gig eidion, plwm pwdin a chwrw, â dwy owns o dybaco i’r rheini oedd yn smygu ac orenjis i’r rhai nad oedd, ac i’r menywod a’r plant. Mr. Thomas Llewelyn a Mr. Lewis Davies oedd yn gyfrifol am ddosbarthu. Diolchwyd yn daer i bawb. Ar ôl cinio daeth Mr. John James, Llandudoch, a’i gôr heibio a chanwyd nifer o ganeuon er mawr ddifyrrwch y trigolion.
 • 25 1909 Bethania
Nos Nadolig ym Methania, Aberteifi, 1909
Nos Nadolig ym Methania, Aberteifi, 1909
 •  25 (Mer.) 2013 Ar y teledu heno: Downton Abbey v. Mrs Brown’s Boys Christmas Special (Ai nôl neu ‘mla’n inni’n mynd?)

NADOLIG LLAWEN I BAWB SYDD WEDI DILYN Y NODIADAU PITW RHAIN AR HYD Y FLWYDDYN.

Rhaid meddwl am rywbeth gwahanol erbyn y flwyddyn nesaf. Mwy o gig ar yr esgyrn rhain efallai i ddechrau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s