Y Ffair ‘slawer dydd


Dim ffair eleni oherwydd cyfyngiadau’r Cofid. Mae’n debyg y gellid olrhain y ffair nôl yr holl fordd yn ddi-dor i 1302. Ond ‘doedd dim ffair ar 10 Tachwedd 1861 chwaith – oherwydd mai Dydd Sul oedd e!

1861 –Y Ffair ar y 9ed yn lle’r 10ed!

Dyma atgofion John Davies yn y Teifiseid, 19.11.1920: Atgofion Hanner Canmlynedd:

Yr oedd y ffair yn cael ei chynnal ar Bank Billy Finch. Trwy gydol y nos buasai tyrfa fawr o ddynion yn brysur yn y tenta i werthu cwrw, tuag ugain o’r rhai hyn. Yr oedd tân cwlwm mawr yng nghanol pob un o’r pebyll hyn, a llestri i dwymo y cwrw, ac eisteddleodd cyfleus i fwynhau y trwyth meddwol a gedwid ymhen pellaf y babell…

Tua 7 o’r gloch bore’r ffair yr oedd y gweision a’r morwynion a’r meistri yn tyrru i mewn. Ai’r gweision yn rhestr o’r ochr isaf i’r Lamb hyd uwchlaw Capel Mair ar yr ochr chwith, a’r morwynion ar yr ochr dde, a’r meistriaid a’r meistresi yn cerdded yn ôl a blaen cael pigo y goreu at eu llygad, ac yn cyflogi rheiny os medrent. Wedi cyfweld… i’r dafarn a hwy, a rhoddi damper o gwrw i’r gweision a glasied o gin a dwr twymyn a siwgr i’r morynion. Erbyn hanner awr wedi wyth i naw o’r gloch fe fuasai cant a hanner neu ddau cant wedi cytuno am y flwyddyn…

Ond dyma gyfle i gofio nôl i gyfnodau hapusach. Diolch yn fawr iawn i Keith Ladd am y lluniau gwerthfawr.

1890au – cyn cyfnod y Pav!
A dyma fe’r Electrical Picture Palace.
Mwy o adloniant pan ddaeth y Pav i fod.
Rhain oedd yn symud y ffair o le i le.
Mae pethau wedi newid ond y Teulu Studt sydd wedi bod yn dod yma am genedlaethau.
Diwrnod Ffair, 1990au. O flaen y Guildhall.
Diwrnod Ffair, 1990au o flaen y Ship!
Diwrnod Ffair, 1990au a Stryd y Priordy yn llawn.
Diwrnod Ffair, 1990au a’r stondynau yn mynd lawr am y bont
Diwrnod Ffair, 1990au. Y Stryd Fawr ac anodd cadw at y rheol 2m adeg yma!
Diwrnod Ffair, 1990au a chyrraedd Parc y Ffair

Beth ichi’n cofio am ddiwrnod Ffair?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s