Capel y Tabernacl 1760-2022


Gweindiog a Blaenoriaid y Tabernacl, 1960
Ch-Dde (sefyll) : J. E. Thomas, y Fet; Sam Jones, Aberdar; Aneurin James, Stepside; Tom Owen; Alban Thomas; John Bevan, Hen Gastell; Tom Williams, yr olew.
Miss Gwen Evans MBE; Y Parchg Currie Hughes; J. T. Evans

DECHREUADAU
1739 Howel Harris a George Whitfield yn pregethu yn Aberteifi1740 trwyddedu ty Rachel Evans fel man addoli1741 Ymweliad gan Howel Harris
1743 Ymweliad gan Howel Harris a Daniel Rowland1760 Adeiladu y Capel cyntaf1770 Ymweliad gan Howel Harris
1785 Ymweliad Daniel Rowland1790 Dewis John Thomas yn flaenor1796 Chwefror 17 a 18; Cynnal Cymdeithasfa
1796 Dewis William Williams yn flaenor1807 Ailadeiladu’r Capel1809-49 John Thomas yn byw yn y Ty Capel (gweithredu fel gweinidog).
1811 Thomas Thomas fel Trysorydd1814 Mawrth 30-1 Cynnal Cymdeithasfa1825-35 Thomas Thomas, Trysorydd
1825 Awst 9-10 Cynnal Cymdeithasfa1825 236 o aelodau. 176 menyw a 65 dyn1830 Awst 5 Cynnal Cymdeithasfa
1832 Ailadeiladu’r Capel1832 Marw Jeremiah Howells, blaenor1833 Marw David Richards, blaenor
1836 Trysorydd Newydd Griffith Edwards1838 Awst Cynnal Cymdeithasfa1843 Trysorydd Newydd David Jenkins
1847 Awst 5 Cynnal Cymdeithasfa1847 Trysorydd Newydd William Humphreys

GWEINIDOGION: 1850-62
Y Parchg Robert Roberts, Penllwyn [brawd Ieuan Gwyllt]

1851 272 o wrandawyr yn y bore; 401 o wrandawyr yn yr hwyr1853 Marw Thomas Thomas, blaenor1856 Awst 6-7 Cynnal Cymdeithasfa
1856 Marw Thomas Windsor a William Humphreys, blaenoriaid1859 Marw William James, Tregybi1864 Gwaith adeiladu
1868 Awst 5-6 Cynnal Cymdeithasfa

1862-1870: Heb Weinidog

12.6.1870-77:

Y Parchg W. Mydrim Jones
‘Nid oedd Mr Jones yn gymaint pregethwr a’r cynweinidog, ond yr oedd o natur gyfeillgar a chymdeithasol, a rhoddodd lawer iawn o’i sylw i’r plant. Nid oedd Festri gan y Capel yn ei amser ef…
Dyma’r adeg hefyd y dygwyd offeryn cerdd gyntaf i’r Capel sef yr Harmonium’ [t. 43 Trem, Currie Hughes]

1871 Marw Thomas Jenkins, blaenor1873 Marw Evan Evans (tad Ossian Gwent) , Griffith Edwards, Mr Evans, Morfa, John Davies a David Jenkins (Maer y dref), blaenoriaid
1877 Marw Rees Nicholas, blaenor1880 Marw Thomas Edwards, blaenor

1881-12.12.1896
Y Parchg Griffith Davies, Argoed, Feidrhenffordd

Ar ei garreg fedd ym mynwent Blaenannerch:

Ysgrifennydd y Cyfarfod Misol 1861-71
Ysgrifennydd y Gymanfa Gyffredinol 1866-67
Ysgrifennydd y Gymdeithasfa 1869-84
Llywydd y Gymdeithasfa 1884-85
Arholydd yr Arholiad Cymdeithasfaol 1879-81
Traddododd y Cyngor yng Nghymdeithasfa yr Ordeinio 1895

‘Y brawd annwyl a’r gweinidog ffyddlawn yn yr Arglwydd’ Effes 6, 21
‘Yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr difefl yn iawn gyfrannu gair y gwirionedd’
2 Tim 2, 15

1882 Festri Newydd am gost o £177.1882 Marw James Williams, blaenor1882 Awst 1-2 Cynnal Cymdeithasfa
1883 David Davies, Ysgrifennydd a Thomas Richard Nicholas, Trysorydd1884 Cyfrifiad yn dangos 190 o fynychwyr yn y bore; 270 yn yr hwyr1887 Ar gyfartaledd 175 yn y bore; 229 yn yr hwyr
1889 Marw David Rogers, blaenor1894 Mawrth 27, 28, 29 Cynnal Cymdeithasfa1894 Mawrth 27, 28, 29 Cynnal Cymdeithasfa

1894-1917
Y Parchg J. G. Moelwyn Hughes, MA, PhD.

‘Yr oedd Dr Hughes yn un o bregethwyr mawr ein Cyfundeb a’n Cenedl’
[t. 44, Trem, Currie Hughes]


1901 Aelodaeth o 2821902 Gwaith adnewyddu’r Capel a’r Organ. Railings Newydd gan Scott F. Kelly, Aberteifi.1904 Organ Newydd
1906 Gorff 31, Ast 1-2 Cynnal Cymdeithasfa1908 Marw J. C. Roberts a Capt. W. Williams, blaenoriaid1909 Ethol diaconiaid: D. Morgan Jones, Clerc y dref; T. M. Jenkins, Grangetown; J. Evans, Brecon Tce.; J. John, Fferm Aberdar; W. Joseph Thomas, Williams Tce.
1910 Paentio’r Capel1910 Dathlu’r 1501920 Marw David John Davies, diacon

13.2.1923-1925
Y Parchg R R Williams, BA, MA

‘Gweithiodd yn dda gyda’r plant, tra bu yma, ac ‘roedd ganddynt feddwl mawr iawn ohono’
[t. 47, Trem, Currie Hughes]

1924 Blaenoriaid: Evan Ceredig Evans; William Davies; T. M. Jenkins; D. Morgan Jones, John Jones, John Evans a W. Joseph Thomas. David Davies oedd y Trysorydd.1924 Aelodaeth 3101926 Hydref 5-7 Sasiwn

Medi 1929-Tach 1965
Y Parchg C. Currie Hughes

1929 Ailagor y Capel yn dilyn gwaith1929 Blaenoriaid: William Davies, dilledydd; William Joseph Thomas, ysg.; T. M. Jenkins, Ardeifi; John Evans, Minerva (arweinydd y gân am flynyddoedd , arolygwr yr Ysgol Sul 50 ml.); John Jones, Neuadd Aberdar; D. Morgan Jones, Clerc y dref.1929 Blaenoriaid Newydd: Daniel Davies, Maesyrawel; Thomas Reynolds, Mildura; E. T. Thomas, ysgolfeistr; J. T. Evans.
1930 Marw Wm Joseph Thomas, diacon a’r Ysgrifennydd ers 1909.1933 Festri Newydd1934 Mehefin 5-8 y Gymanfa Gyffredinol
1938 Blaenoriaid Newydd: Joseph J. Hughes, Minerva; J. P. James, Priory St.; D. L. Jones, Banc Barclays; L. O. Jones, Banc National a Provincial; a D. O. C. Roberts.1943 Blaenoriaid newydd: Evan Davies, Brynawelon; Aneurin James, Stepside; Ex-Insp Richards, Stryd y Priordy; Alban Thomas, Stryd y Priordy; J. E. Thomas, Penralltddu; a Hugh Thomas, Felin newydd.1944 Blaenoriaid: Mr. T. Morgan Jenkins; Thomas Reynolds; J. Thomas Evans; L. Oswald Jones; D. O. Conwyson Roberts; Evan J. Davies; Jenkin Richards; Alban Thomas; J. E. Thomas; Aneurin James; a H. Thomas.
1944 Aelodaeth 2541952 Blaenoriaid newydd: John Bevan, Stryd Napier; Lemuel Morgan, Feidrfair; Evan James, William St., Samuel Jones, Aberdar; Tom Owen, Brechfa, Greenland Meadows; a Tom J. Williams, Bron-y-dre1960 Ail agor y Capel yn dilyn gwaith paentio.
1960 Cyhoeddi: Trem ar ddwy ganrif y Tabernacl, Aberteifi 1760-1960 gan C. Currie Hughes1961 Tabernacl yn ymddangos ar Dechrau Canu Dechrau Canmol; David Lloyd yn unawdydd.1961 Apwyntio Aneurin James, Stepside yn ysgrifennydd
1962 Blaenor Newydd Parchg D. Terry Thomas


1965-69
Y Parchg Richard Jone
s

1970 Diaconiaid newydd: David Jones, Moelwyn Jones, Maldwyn Jones, Sarjynt D. R. Jones a D. R. Peregrine

1973-?
Y Parchg Tom Roberts

1974 Blaenoriaid Newydd: Det. Sarjynt J. Idwal Jones, Idris. L. Parry, J. G. Watts, Twynog Davies a Maldwyn Davies1981 Blaenoriaid Newydd: Dan Griffiths, J. J. Davies, Gareth James, John Adams-Lewis a Malcolm Thomas1982 Marw J. Idwal Jones, J. G. Watts, blaenoriaid
1983 Marw David Jones a Donald Francis, blaenoriaid1984 Aelodaeth 1661985 Aelodaeth 151
1986-7 Gwaith ychwanegol ar y Capel1987 Blaenoriaid newydd: John D. James; Eleanor Jones; Hywelfryn Jones; Alwyn Thomas; a Margaret Williams.1987 Aelodaeth 141

11 Hydref 1989-1993?
Y Parchg Ifor ap Gwilym

30 Hydref 1993-?
Y Parchg G. Madoc-Jones

1995 Mair Evans, Arosfa, Llandudoch yn ymddeol. Organydd ers 60 mlynedd.

16 Ionawr 1999-c. 2009 [m. 17.12.2022]
Y Parchg Raymond Jones

2010-2022
Y Parchg Llunos Gordon

Aelodau’r Tabernacl, Ebrill 1960

Cyfrannodd Gweinidogion ac aelodau’r Tabernacl yn fawr i fywyd crefyddol, diwylliannol, cymdeithasol, gwleidyddol a diwydannol tref Aberteifi dros y canrifoedd.
Trist cofnodi cau’r Capel ar ddiwedd Hydref 2022.

Lluniau gan Stuart Ladd >>>:
GWASANAETH DDATGORFFORI
29 HYDREF 2022

Rhaglen:

Os hoffech ychwanegu at y nodiadau uchod – lluniau, atgofion, ac ati – cysylltwch: whhowells@gmail.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s