Fuoch chi’n dawnsio gyda George Child-Villiers?

Daily Mirror, 2.9.1939

Pwy oedd George Child-Villers? Dyma beth sy yn Wikipedia:

On his father’s death at Middleton Park in December 1923, he succeeded as the 9th Earl of Jersey and inherited nearly 20,000 acres of land in England. Lord Jersey was a clerk with Glyn, Mills & Co. in 1932 and served as chairman of Wallace Brothers Sassoon Bank. He fought in World War II, gaining the rank of Major in the Royal Artillery of the Territorial Army. The 9th Earl gave Osterley Park in Hounslow to the nation in the late 1940s.
Lord Jersey was married three times and twice divorced. He married his first wife, Patricia Richards (1914–2017) of NSW, Australia on 12 January 1932.
A week after his divorce was finalized, Lord Jersey married American actress Virginia Cherrill on 30 July 1937 at the Chelsea Register Office. She was the ex-wife of actor Cary Grant. They divorced in 1946.
His third and last wife was Bianca Luciana Adriana Mottironi (d. 2005), whom he married on 16 October 1947. She was the eldest daughter of furniture maker Enrico Mottironi of Via Goffredo Casalis in Turin, Italy.

Neb o Aberteifi felly!

Pobl Aberteifi 52: Richard J. Jones (1956-2021)

Aberteifi yn ffarwelio â Richard (14.8.2021)

Pawb yn clapio wrth i’r hers fynd heibio’r Guildhall
Yr orymdaith yn mynd drwy’r dref
Richard a’i gitar yn gwneud un daith olaf drwy ei annwyl Aberteifi
Yr arch wedi’i gorchuddio â baner Cymru
Y glaw yn disgyn wrth i’r dre ffarwelio â Richard

Diolch yn fawr i Stuart Ladd am y lluniau.

Ail Symudiad – Guildhall, 2010
Wyn a Richard, 29 Mehefin, 2019

BBC CYMRU FYW

Ail Symudiad, 1983
Fflach o Ail Symudiad

Gŵyl Fawr Aberteifi

Oherwydd cyfyngiadau Cofid ni chynhelir yr eisteddfod eleni eto. Sdim ots – dyma gyfle i ail-fyw rhai o uchafbwyntiau’r gorffennol o gasgliad Keith Ladd o raglenni, posteri a lluniau.

Clawr rhaglen Eisteddfod 1898. Enillydd y gadair oedd Mr D B Jones, Co-op stores, Blaenau Ffestiniog ond doedd dim sôn am Mr Jones ar y diwrnod felly anghofiwyd am y seremoni!

Roedd Eisteddfod 1909 yn un arbennig iawn, a miloedd wedi dod i’r dre i fod yn bresennol yn y babell fawr ym Mharc-y-reiffl. Tom Evans (Tel), Cwmaman, Aberdar a enillodd y gadair. Cafodd ei eni yn Aberteifi ac roedd Telynog yn wncwl iddo. Am fwy o hanes Tel cliciwch fan hyn.

Cynan yn coroni Dic Jones yn 1955.
Pwyllgor 1967: Rhes gefn: Lewis, Llywelyn, Morris (Syrfeiwr y dre), J H Johns, ?, ?, Ben Griffiths; R. Ll. Peregrine, Hughes, ‘Tivy-side’, ?
Rhes flaen: ?, W. R. Jones, Britt Griffith (maer), Andrew Williams, Y Parchg Osborne Thomas, Lloyd, Owen M. Owen.
Yn sefyll Rhes gefn: Terry Thomas, Morris (Syrfeiwr y dre), Alun Tegryn Davies, ?, Trysorydd y dre, Berwyn Williams, ?, Charles Williams, Y Parchg Milton Jenkins, Lewis, David Peregrine, Richards, Y Parchg Arthur Evans-Williams, Y Parchg Arwyn Phillips
Yn eistedd Rhes flaen: Williams, Gwynfi Jenkins, Parry?, Owen M. Owen, Price, ?
Ruth Pritchard, Cynwyl Elfed, y ferch gyntaf i ennill y gadair – yn 1995.
Owen M. Owen (1912-1991). Apwyntiwyd ef yn Ysgrifennydd yn 1953. Cynghorydd, Maer Aberteifi dair gwaith – 1975, 1977 a 1989. Cynghorydd Dosbarth a chadeirydd yn 1979. MBE yn 1979.

Pobl Aberteifi 51: Wyn Lewis Jones (Wyn Fflach; 25.9.1959-24.6.2021)

Wyn ac Elin Fflur.

Diolch i Keith Ladd am y llun, a dynnwyd yn y farced yn Aberteifi.

Dymuna Keith estyn ei gydymdeimlad â theulu Wyn (un o fois tref Aberteifi) yn eu colled.

Pobl Aberteifi 50: David R. Edwards (Dave Datblygu; 1964-2021)

Beibl Datblygu