Ymweliad Dug Caeredin i agor estyniad i Ysgol Uwchradd Aberteifi, 1957

Dug Caeredin (1921 – 2021) yn agor estyniad i’r Ysgol Uwchradd yn 1957. Ch-dde: Mrs Peggy Evans, y prifathro Mr Tom Evans. Tu ôl y Tywysog Phillip mae’r maer Mr Arthur Thomas. Dyn â’r het bowler yn ei law – Siryf y Sir?. Ffotograffydd yw’r dyn ar y dde yn chwythu ei fochau mas. Diolch i Sian Davies (merch y Prifathro) am y llun uchod)
1957 Ymweliad Tywysog Phillip. Diolch i Keith Ladd am y llun yma a’r un isod.
1957, Llythyr o’r Palas

Pobl Aberteifi 23: W. J. Morgan, Dick Fugle, Arthur Davies, ? Sneade, Mrs Llewelyn, Dolwerdd

William J. Morgan (1902–80)

Prifathro Ysgol y Bwrdd / Cynradd Aberteifi, 1931–1968. Cyn hynny ysgolfeistr Ysgol Gynradd Ferwig. Cynghorydd y Dref, 1937–52. Maer yn 1942, henadur yn 1949. Dewiswyd fel deacon ym Methania yn 1937. Unrhyw atgofion amdano?

Richard Fugle [m. 1945?], Arthur Davies, Mr. ?Sneade

Mae enw Richard Fugle a Arthur Davies ar y Cenotaph. [Mwy i ddod…]

Mrs Gwladys Llewelyn, Dolwerdd (1886–1977)

gwraig Thomas Llewelyn, Dolwerdd, fferyllydd, y Stryd Fawr

Staff Ysgol y Bwrdd

Rhes gefn, ch-dde: Miss Street; ?; T. Llew Jones; Miss Lewis; Mr Beynon; ?
Rhes flaen, ch-dde: Miss H J Williams; Mrs Davies; Miss Gwyneth Morris; Mr W. J. Morgan, headmaster; ?; ?; Mrs Francis [?]

 

Ysgol Uwchradd Aberteifi 1898–2018

1978, Hoci

Cynhaliwyd arddangosfa blwyddyn neu ddwy nôl er mwyn codi arian ar gyfer gwella cyfleusterau’r gymnasiwm. Mae’r casgliad sy’n cynnwys dros 200 o luniau nawr ar wefan: “Aberteifi drwy’r canrifoedd”. Diolch yn fawr iawn i KEITH LADD am ganiatâd i gynnwys deunydd o’i gasgliad anferth ar hanes Aberteifi. Diolch yn fawr Keith.

Cliciwch ar “Ysgol Uwchradd Aberteifi 1898–2018” ar y pennawd uchod.

Trefnwyd y lluniau fesul degawd. Os ichi’n nabod rhywun, anfonwch yr enw mlaen. Croeso hefyd ichi anfon unrhyw luniau neu atgofion hoffech gynnwys.