29 Rhagfyr (1939) 146ed yn gadael Aberteifi am Landudno

  • 29 1939 (Gwe.) 146ed yn gadael Aberteifi am Landudno ar gyfer rhagor o hyffordddiant.
Advertisements

29 Tachwedd (1944) Cyngerdd yr Home Guard

Cyngerdd yr Home Guard

Cyngerdd yr Home Guard

  • 29 1944 (Mer.) Cyngerdd yn y Drill Hall. Y llywyddion oedd Lefftenant Cyrnel. Col. E. Harewood Williams a C. L. E. Morgan-Richardson a’r cadeirydd Cyrnel B. Taylor Lloyd
  • 29 1921 (Maw.) Clwb newydd y Clymblaid yn agor yn yr hen Dolldy yn Stryd y Santes Fair, gan Capten Ernest Evans, AS am 2.00

3 Hydref (1952) Ynys Aberteifi am £300.

  • 3 1952 (Gwe.) Gwerthwyd Ynys Aberteifi am swm o £300 i ddyn o Aberteifi’n wreiddiol – Mr E. Clarke o Walton-on Thames.
  • 3 1914 (Sad.) Arestiwyd Almaenwr oedd yn gweithio yng Ngwesty’r Cliff. Aeth ag ef i Swyddfa’r Heddlu.
  • 3 1831 (Llun.) Gwasnaeth Coetsys ar fin dechrau rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin. O Westy’r Albion (Foundry Tce.) am 8.00 y bore a dychwelyd y diwrnod canlynol o’r Ivy Bush am 10.
  • 3 1821 (Wed.) Dienyddiwyd William James, 29 am dorri i mewn i dy a dwyn eiddo:

Ystyria lwybr dy draed a threfna dy holl ffyrdd yn uniawn  – Diarh 4, 26

Yn Aberteifi fe ddigwyddodd

Tro ar gyhoedd yr holl dre.

Eu fath ni fu ers ugain mlynedd

O’r blaen o fewn magwyry’r lle.

Dihenyddiwyd ar y grogbren

Fachgen ieuangc heini llon

Trwy yspeilio a lladratta

Daeth ef i’r sefyllfa hon.

J. Lloyd, Aberteifi on 13 Hyd. 1821.

Ballad argraffwyd gan Evan Jones, Heol-y-prior, Caerfyrddin.