Castell Aberteifi

Prosiect Crefft, Cynllunio a Thechnoleg Lefel A (1990): Gweledigaeth ar gyfer Castell Aberteifi

Y fynedfa i’r Castell

Lle chwarae i’r plant ar ganol y lawnt

Muriau’r Castell

Cerrig yr Orsedd (gwaelod chwith)

Caffi Cymreig a chanolfan grefftau (canol)

Amgueddfa amaethyddol Geler Jones (top dde)

Maes parcio’r staff (gwaelod dde)

21 Rhagfyr (1897) Saethu yn y Castell

  • 21 1897 (Llun) Incwest i farwolaeth George Aubrey Davies, mab ifancaf D. G. Davies, YH. Daethpwyd o hyd i’w gorff nos Sadwrn yn Castle Green a bwled trwy’i ben. Dyfarniad y rheithor oedd marwolaeth trwy ddamwain. Dim ond nos Iau y dychwelodd adref o’r Coleg. Ym 1890 collodd y mab henaf ei fraich trwy ddamwain saethu tra’n hela hwyaid gwyllt ar y Teifi.

5 Awst (1976) Mae’r Gadair wedi mynd i … Alan Llwyd!

  • 5 1976 (Iau.) Eisteddfod Genedlaethol: Mae’r Gadair wedi mynd i : Dic Alan Llwyd ‘Y Gwanwyn’
  • 5 1968 (Sul) Graffiti ar muriau’r Castell: ‘Free Wales’ a ‘Freedom not Royalty’. Roedd y maer Percy Griffiths yn meddwl fod y weithred yn ‘warthus llwyr’. Roedd 1969 yn dod yn agosach!
  • 5 1950 (Sad.) Miss Aberteifi 1950 oedd… Miss Rita Ward, Melrose, Stryd Morgan (aelod o staff Nugent’s y fferyllydd).