30 Mehefin (1950) Cynghorydd yn ymddiswyddo –’dim bocsio fan hyn’

  • 30 1950 (Gwe.) Cyngh. Rosina Davies yn ymddiswyddo o Gyngor y Dref oherwydd dymuniad Clwb Bocsio Aberteifi i ddefnyddio’r Farchnad Gig. Ganed y Parchg Rosina Davies yn Llandudoch, a symud wedyn i Gwm Rhondda. Bedyddiwyd ar 27 Awst 1911 a dechrau pregethu y noson honno. Bu’n gwasanaethu ym Mryn Seion, Cwmtwrch, 1926–8 a chafodd ei hordeinio. Dychwelodd nôl i Landudoch ym 1930 gyda’i mam. Bu’n cynorthwyo ym Mlaenwaun, 1930–40, ac ym Methania, 1941–60. Ym 1933 priododd David Evan Davies, bwtshwr [ochr draw Neuadd y Sir (Shire Hall)]. Hi oedd y fenyw gyntaf ar Gyngor y Dre, ac ym 1943 y fenyw gyntaf fel maer. Bu farw 3 Gorffennaf 1983, 87 oed.
  • 30 1921 (Iau) Ffurfio Cwmni Clwb Rhyddfrydwyr Aberteifi cyf.

28 Ebrill (1197) Marw yr Arglwydd Rhys; (1938) Ymweliad Amy Johnson

  • 28 1985 (Sul) Dathlu Canrif Cymanfa Ganu Bedyddwyr Cylch Aberteifi
  • 28 1951 (Sad.) Twrnament Bocsio: Neuadd y Farchnad ar Ddydd Sadwrn Barlys, yn cynnwys bocswyr poblogaidd Aberteifi Haydn Gwyon ac Owen Edwards a oedd i ymddangos yn Neuadd Albert yn y ffeinal o Bencampwriaeth Rheilffyrdd Prydain.
  • 28 1938 (Iau) Ymweliad Amy Johnson â’r dref fel rhan o Rali RAC.
  • 28 1197 (Llun) Marw yr Arglwydd Rhys

1 Mawrth (1963) Dick Richardson, y bocswr yn y Cliff

  • 1 1983 (Maw.) Robin Morris-Jones yn cychwyn fel Clerc y Dref.
  • 1 1963 (Gwe.) Dick Richardson, y bocsiwr trwm yn ymweld â changen Aberteifi o’r Lleng Prydeinig yng Ngwesty’r Cliff.
  • 1 1880 (Llun) Dr John Thomas, 40 oed oedd y cyntaf i’w gladdu yn y fynwent newydd.
  • 1 1879 (Sad.) Streic gan masiwniaid y dref. Roedd wal y fynwent newydd yn cracio fel roedd y brics yn mynd lawr. Y bai oedd ar y brics – heb eu crasu digon yn ffwrn Gwaith Brics y dref.