27 Hydref (1973) Jeremy Thorpe yn y Cliff; (1970) Gareth Edwards yn y Clwb rygbi

  • 27 1973 (Sad.) Anerchiad gan Jeremy Thorpe yng Ngwesty’r Cliff i Gymdeithas Rhyddfrydwyr Aberteifi a’r cylch. Adloniant pellach gan Gôr Meibion Blaenporth.
Delfryn Owens, Brynmor Williams, Gareth Edwards, Col. Ben Jones, (llywydd) D. P. Thomas, (cadeirydd). Dyfed Davies

Delfryn Owens, Brynmor Williams, Gareth Edwards, Col. Ben Jones, (llywydd) D. P. Thomas, (cadeirydd). Dyfed Davies

  • 27 1970 (Maw.) Ymweliad Gareth Edwards i’r Clwb rygbi er mwyn cyflwyno portreadau lliw i 3 o ddisgyblion lleol: Brynmor Williams, Delfryn Owens a Dyfed Davies.

20 Awst (1936) Ymweliad C. W. A. Scott â’r dre

  • 20 1936 (Iau.) Ymweliad C. W. A. Scott i’r dref. Peilot oedd Scott a enillodd y ras awyr gyntaf rhwng Lloegr ac Awstralia. Rhoddodd arddangosfa hedfan yn Parcylan, Tredefaid.
  • 20 1939 (Sul) Llifogydd yn y Mwldan
  • 20 1966 (Sad) Noson Fenisaidd yn Aberteifi yn denu miloedd i lan yr afon. Roedd y Teifi yn debyg iawn i’r Grand Canal!
  • 20 1984 (Llun) Newyddion fod Paul Ringer yn gorffen chwarae rygbi

23 Gorffennaf (1970) Agoriad yr Eglwys Gatholig

  • 23 1970 (Iau) Agoriad swyddogol yr Eglwys Gatholig am 6.30. Arweiniwyd y seremoni gan y Gwir Barchedig John E. Petit MA, Esgob Mynyw, a’r Gwir Barchedig Langton D. Fox, Esgob Cynorthwyol Mynyw.
  • 23 1968 (Llun) Tân yn y Clwb Rygbi
  • 23 1678 (Maw.) Aeth y Neptune o Ilfracombe â 15, 000 o gerrig i Ddulyn.