26 Hydref (1880) Agoriad swyddogol Hope Chapel

Hope Chapel 1880–1976

Hope Chapel 1880–1976

Darlith

Darlith

  • 26 1880 (Maw.) Agoriad swyddogol Capel yr Hope (Hope Chapel), Pendre.
Advertisements

8 Mai (1922) Llawdriniaeth gyntaf yn Ysbyty Aberteifi

  • 8 1946 (Wed.) Ail agor Festri Capel Mair ar ôl adnewyddiad.
  • 8 1922 (Mon.) Llawdriniaeth gyntaf yn Ysbyty Aberteifi gan Syr John Lynn Thomas ar ddyn 18 oed o Landudoch. Achubwyd bywyd y gŵr.
  • 8 1879 (Thurs.) Gosod carreg sylfaen Capel yr Hope am 3.00 p.m gan David Davies AS. Gweinyddwyd y gwasanaeth gan y Parchg Dr Rees, Abertawe.