6 Tachwedd (1968) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r Eglwys Gatholig newydd (1912) Pav yn agor

 • 6 1968 (Mer.) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r Eglwys Gatholig newydd. Contract o £49, 700.
 • 6 1912 (Mer.) Y Pav yn agor – gan y maer Ivor Evans am 7.30. Yn y toriad canwyd ‘Martyrs of the Arena’ gan Barti Meibion Aberteifi (yr arweinydd oedd H. H. Evans). Mynediad am 3c, 4c, a 6c. Plant hanner pris. Y gweithwyr cyntaf oedd Harold Squibbs; Ceidwad y neuadd a’r drws: Tom White Jones; Gofalu am y blwch talu: Fred Mulraine; Pianydd: Morien Peregrine; Gofalwyr tu fewn : John L Griffiths, W. Johnson; peirianydd: Owen Williams
 • 6 1908 (Gwe.) Claddu John Conwyson Roberts, 20 Stryd y Cei, 67 oed.

12 Hydref (1979) Y Catholigion yn dathlu’r 75

Dathlu'r 75

Dathlu’r 75

Dathlu'r 75 Rhaglen

Dathlu’r 75 Rhaglen

 • 12 1979 (Gwe.) Gwasanaeth dathlu er mwyn cofnodi 75 pen blwydd y plwyf am 7.00
 • 12 1914 (Llun) Cyfarfod recriwtio yn y Paf: Herbert M. Vaughan MA, Llangoedmor, Vaughan Davies AS, Syr Edward Parry-Pryse Bart, Towyn Jones AS, a David Rhys yn annerch.

23 Gorffennaf (1970) Agoriad yr Eglwys Gatholig

 • 23 1970 (Iau) Agoriad swyddogol yr Eglwys Gatholig am 6.30. Arweiniwyd y seremoni gan y Gwir Barchedig John E. Petit MA, Esgob Mynyw, a’r Gwir Barchedig Langton D. Fox, Esgob Cynorthwyol Mynyw.
 • 23 1968 (Llun) Tân yn y Clwb Rygbi
 • 23 1678 (Maw.) Aeth y Neptune o Ilfracombe â 15, 000 o gerrig i Ddulyn.

21 Mai (1818) Llong yr Albion yn gadael Aberteifi am America

 • 21 1989 (Sul) Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberteifi a’r cylch. Arweinydd Y Parchg Ifor ap Gwilym
 • 21 1989 (Sul) Pererindod i Gysegrfan Genedlaethol Cymru yr Eglwys Gatholig
 • 21 1903 (Iau) Apwyntio Dr. Stephens, Tymawr fel Swyddog Iechyd Undeb Aberteifi
 • 21 1818 (Iau) Llong yr Albion yn gadael porthladd Aberteifi

18 Mai (2009) Marw Dewi Maelor Lloyd, cyn brifathro.

 •  18 2009 (Llun) Marw Dewi Maelor Lloyd (79), cyn brifathro’r Ysgol Uwchradd (1979–90)
 • 18 1986 (Sul) Sefydlu Cysegrfan Genedlaethol Cymru ar gyfer Mair o Aberteifi gan y Barchedicaf John Aloysius Ward, y Gwir Barchedig James Hannigan, a’r gwir Barchedig Daniel J Mullins
 • 18 1869 (Maw.)  Contract ar gyfer ailadeiladu Capel Mair yn mynd i John Daniel am gost o £1,049 + y deunydd o’r hen gapel.