Pobl Aberteifi 46: Derek Greenslade Childs

O Stryd William i Eglwys Gadeiriol Llandaf;
mab pobydd a ddaeth yn Archesgob Cymru.

Derek Greenslade Childs (14 Ionawr 1918 – 18 Mawrth 1987)

Yn ôl ‘Wikipedia’ treuliodd Derek Childs ei blentyndod yn Nhalacharn. Nid oes son am ei fan geni.

Nid yw wedi cyrraedd Y Bywgraffiadur Cymreig eto.

Bedyddiwyd Derek Greenslade Childs ar 10 Mawr 1918 yn Eglwys S Mair, Aberteifi gan B. J. Jones, y curad. Enw ei rieni oedd Alfred John a Florence Theodosa. Cyfeiriad y teulu oedd 17 Stryd William.

Roedd Alfred yn wreiddiol o Dalacharn, a Florence (Jones) oedd yn byw yn 17 Stryd William. Priodwyd y ddau ar 17 Mawrth 1916 yn Eglwys S Mair. Mwy na thebyg daeth Alfred i fyw i Aberteifi yr adeg yma. Pobydd oedd wrth ei alwedigaeth.

Addysgwyd Derek yn Ysgol Ramadeg Hen-dy gwyn ar Daf, cyn mynd ymlaen i astudio hanes ym Mhrifysgol Caerdydd. Astudiodd theoleg yng Ngholeg Theoloeg Caersallog, cyn ei ordeinio yn 1942.

Fe oedd Esgob Mynwy (1970-86) ac Archesgob Cymru (1983-86)

Bu farw mewn damwain car yn 1987.

Cyhoeddwyd Living authority: Essays in memory of Archbishop Derrick Childs yn 1990.

28 Ionawr (1953) ‘Lady Godiva Rides Again’ yn y Pav.

  • 28 1953 (Sat) ‘Lady Godiva rides again’ yn y Pav.
  • 28 1951 (Sun.) Pregeth cyntaf y Parchg D. T. Price yn Eglwys Sant Mair. 800 o bobl yn bresennol.
  • 28 1825 (Gwe.) Talwyd John Jenkins paid £5.18s ar gyfer adeiladu stepiau i Neuadd y Sir (Shire Hall).