29 Awst (1923) Dadorchuddio’r Senotaff

Dydd y Cofio 1932. Yn y llun gwelir Canon Hamer, y maer David Williams, Tommy Jeremiah, byrllysgwr ac eraill

Dydd y Cofio 1932. Yn y llun gwelir Canon Hamer, y maer David Williams, Tommy Jeremiah, byrllysgwr ac eraill

  • 29 1923 (Mer.) Ar ddiwrnod glawog cynhaliwyd seremoni i ddadorchuddio’r Senotaff gan yr Uwchfrigadydd S. F. Mott, CB am 2.30. Roedd cynrychiolwyr y llynges o dan y Prif Saethwr Moore RN, a chynrychiolwyr y fyddin o dan Capten Evan Davies MC.  Roedd yr Uwchfrigadydd Mott yn westai i Syr Laurence Jenkins a’r foneddiges Jenkins, Cilbronnau.

Eraill yn bresennol oedd Grismond Phillips, Cwmgwili, W. Picton Evans a Glodydd Jenkins, mab Syr Lawrence. Yn arwain yr orymdaith oedd gosgordd er anrhydedd y llynges a’r fyddin ,wedyn y Scowtiaid a’r Geidiau, perthnasau y rhai a gollwyd yn cario offrymau blodau, y Maer Ald Dan Williams a’r byrllysgwyr, aelodau Cyngor y Dref, ynadon, gweinidogion yr efengyl, a’r cyhoedd.

 

7 Mehefin (1877) Organ newydd yn yr Eglwys

  • 7 1877 (Iau) Cysegru organ newydd yr Eglwys. Adeiladwyd yr organ gan Messrs. Foster ac Andrews o Hull. Dechreuwyd y gwasanaethau yn y bore. Pregethwyd gan Esgob Tyddewi, ac yn yr hwyr gan y Parchg O. A. Nares o Dreletert. Mr Videon Harding o Gaerfyrddin oedd wrth yr organ. Cynhaliwyd oedfaon tan 17eg o Fehefin â nifer o glerigwyr yr ardal yn gwasanaethu.