21 Rhagfyr (1897) Saethu yn y Castell

  • 21 1897 (Llun) Incwest i farwolaeth George Aubrey Davies, mab ifancaf D. G. Davies, YH. Daethpwyd o hyd i’w gorff nos Sadwrn yn Castle Green a bwled trwy’i ben. Dyfarniad y rheithor oedd marwolaeth trwy ddamwain. Dim ond nos Iau y dychwelodd adref o’r Coleg. Ym 1890 collodd y mab henaf ei fraich trwy ddamwain saethu tra’n hela hwyaid gwyllt ar y Teifi.

3 Hydref (1952) Ynys Aberteifi am £300.

  • 3 1952 (Gwe.) Gwerthwyd Ynys Aberteifi am swm o £300 i ddyn o Aberteifi’n wreiddiol – Mr E. Clarke o Walton-on Thames.
  • 3 1914 (Sad.) Arestiwyd Almaenwr oedd yn gweithio yng Ngwesty’r Cliff. Aeth ag ef i Swyddfa’r Heddlu.
  • 3 1831 (Llun.) Gwasnaeth Coetsys ar fin dechrau rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin. O Westy’r Albion (Foundry Tce.) am 8.00 y bore a dychwelyd y diwrnod canlynol o’r Ivy Bush am 10.
  • 3 1821 (Wed.) Dienyddiwyd William James, 29 am dorri i mewn i dy a dwyn eiddo:

Ystyria lwybr dy draed a threfna dy holl ffyrdd yn uniawn  – Diarh 4, 26

Yn Aberteifi fe ddigwyddodd

Tro ar gyhoedd yr holl dre.

Eu fath ni fu ers ugain mlynedd

O’r blaen o fewn magwyry’r lle.

Dihenyddiwyd ar y grogbren

Fachgen ieuangc heini llon

Trwy yspeilio a lladratta

Daeth ef i’r sefyllfa hon.

J. Lloyd, Aberteifi on 13 Hyd. 1821.

Ballad argraffwyd gan Evan Jones, Heol-y-prior, Caerfyrddin.