25 Gorffennaf (1964) Freddie Starr a’r Midnighters yn y Blac.

  • 25 1964 (Sad.) Freddie Starr a’r Midnighters yn y Blac.
  • 25 1901 (Iau) T. M. Daniel yn cychwyn gwasanaeth car i Gastellnewydd Emlyn mewn cystadleuaeth i’r bws. Cyflwynywd ail gar ar 30 Gorffennaf. ‘Mae’n debyg bydd y cynllun yn un parhaol’, medd y Teifi-seid.
  • 25 1876 (Maw.) Gweithwyr yn y Gwaith beics yn cael trip blynyddol i  Gwbert.

3 Gorffennaf (1927) Ble mae’r simne wedi mynd?

 

Simne'r Gwaith Brics

Simne’r Gwaith Brics

  • 3 1927 (Sul) Cwymp simne’r Gwaith Brics. Y bwriad oedd tynnu’r simne lawr y noson cynt (Sadwrn) ond yn aflwyddiannus. Adeiladwyd y simne ym 1874 o dan oruchwyliaeth Mr William Woodward YH. Roedd y gwaith yn llwyddiannus iawn am gyfnod hir ond daeth y diwedd yn ystod y 1920au.

1 Mawrth (1963) Dick Richardson, y bocswr yn y Cliff

  • 1 1983 (Maw.) Robin Morris-Jones yn cychwyn fel Clerc y Dref.
  • 1 1963 (Gwe.) Dick Richardson, y bocsiwr trwm yn ymweld â changen Aberteifi o’r Lleng Prydeinig yng Ngwesty’r Cliff.
  • 1 1880 (Llun) Dr John Thomas, 40 oed oedd y cyntaf i’w gladdu yn y fynwent newydd.
  • 1 1879 (Sad.) Streic gan masiwniaid y dref. Roedd wal y fynwent newydd yn cracio fel roedd y brics yn mynd lawr. Y bai oedd ar y brics – heb eu crasu digon yn ffwrn Gwaith Brics y dref.