29 Tachwedd (1944) Cyngerdd yr Home Guard

Cyngerdd yr Home Guard

Cyngerdd yr Home Guard

  • 29 1944 (Mer.) Cyngerdd yn y Drill Hall. Y llywyddion oedd Lefftenant Cyrnel. Col. E. Harewood Williams a C. L. E. Morgan-Richardson a’r cadeirydd Cyrnel B. Taylor Lloyd
  • 29 1921 (Maw.) Clwb newydd y Clymblaid yn agor yn yr hen Dolldy yn Stryd y Santes Fair, gan Capten Ernest Evans, AS am 2.00

27 Hydref (1973) Jeremy Thorpe yn y Cliff; (1970) Gareth Edwards yn y Clwb rygbi

  • 27 1973 (Sad.) Anerchiad gan Jeremy Thorpe yng Ngwesty’r Cliff i Gymdeithas Rhyddfrydwyr Aberteifi a’r cylch. Adloniant pellach gan Gôr Meibion Blaenporth.

Delfryn Owens, Brynmor Williams, Gareth Edwards, Col. Ben Jones, (llywydd) D. P. Thomas, (cadeirydd). Dyfed Davies

Delfryn Owens, Brynmor Williams, Gareth Edwards, Col. Ben Jones, (llywydd) D. P. Thomas, (cadeirydd). Dyfed Davies

  • 27 1970 (Maw.) Ymweliad Gareth Edwards i’r Clwb rygbi er mwyn cyflwyno portreadau lliw i 3 o ddisgyblion lleol: Brynmor Williams, Delfryn Owens a Dyfed Davies.

30 Mehefin (1950) Cynghorydd yn ymddiswyddo –’dim bocsio fan hyn’

  • 30 1950 (Gwe.) Cyngh. Rosina Davies yn ymddiswyddo o Gyngor y Dref oherwydd dymuniad Clwb Bocsio Aberteifi i ddefnyddio’r Farchnad Gig. Ganed y Parchg Rosina Davies yn Llandudoch, a symud wedyn i Gwm Rhondda. Bedyddiwyd ar 27 Awst 1911 a dechrau pregethu y noson honno. Bu’n gwasanaethu ym Mryn Seion, Cwmtwrch, 1926–8 a chafodd ei hordeinio. Dychwelodd nôl i Landudoch ym 1930 gyda’i mam. Bu’n cynorthwyo ym Mlaenwaun, 1930–40, ac ym Methania, 1941–60. Ym 1933 priododd David Evan Davies, bwtshwr [ochr draw Neuadd y Sir (Shire Hall)]. Hi oedd y fenyw gyntaf ar Gyngor y Dre, ac ym 1943 y fenyw gyntaf fel maer. Bu farw 3 Gorffennaf 1983, 87 oed.
  • 30 1921 (Iau) Ffurfio Cwmni Clwb Rhyddfrydwyr Aberteifi cyf.

20 Mai (1966) Roderic Bowen ddim yn sefyll eto!

  • 20 1990 (Sul) Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberteifi a’r cylch. Cymanfa’r Canmlwyddiant. Arweinydd John S. Davies
  • 20 1966 (Fri.) Mewn cyfarfod yn Aberaeron y cyn AS Roderic Bowen yn penderfynu peidio sefyll eto.

Etholiad Cyffredinol 1966

D. Elystan Morgan (Llafur) 11302 (37.1%)

Roderic Bowen (Rhydd.) 10779 (35.4%)

J. Stradling Thomas (Tori) 5893 (19.4%)

E. G. Millward (PC) 2469 (8.1%)

  •  20 1684 (Tues.) Good Behaviour o Aberteifi,  meistr Thomas Freeland, yn hwylio a llwyth o win, cwrw a samwn i Lundain.