21 Tachwedd (1896) Ysgol ar gau oherwydd clwy’r pennau (mwmps)

  • 21 1955 (Llun) Ail ddiwrnod Cyfarfodydd dathlu trydydd jiwbili Capel Mair 20-23
  • 21 1896 (Sad.) Yr Ysgol Genedlaethol ar gau am wythnos oherwydd clwy’r pennau (mwmps).
Advertisements

21 Mai (1818) Llong yr Albion yn gadael Aberteifi am America

  • 21 1989 (Sul) Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberteifi a’r cylch. Arweinydd Y Parchg Ifor ap Gwilym
  • 21 1989 (Sul) Pererindod i Gysegrfan Genedlaethol Cymru yr Eglwys Gatholig
  • 21 1903 (Iau) Apwyntio Dr. Stephens, Tymawr fel Swyddog Iechyd Undeb Aberteifi
  • 21 1818 (Iau) Llong yr Albion yn gadael porthladd Aberteifi