4 Mawrth (1949) Athro T. J. Morgan, Coleg Cambria yn sâl

  • 4 1949 (Gwe.) Oherwydd straen yn dilyn gweithio gormod mae’r Athro T. J. Morgan, Coleg Cambria yn dioddef o anhwlyder nerfau. Mae wedi derbyn cyngor meddygol i ganslo pob trefniant cyhoeddus. Yn ddiweddar cyhoeddodd lyfr o farddoniaeth a darnau adrodd ac wrthi yn paratoi Llyfr Gosod yn y Gelfyddyd o Feirniadu.
  • 4 1949 (Gwe.) Gwleidyddion yn siarad!

‘Rwy’n derbyn llythyron dyddiol oddi wrth Toriaid yn sir Aberteifi, yn nodi eu bwriad i gefnogi fi yn yr etholiad nesaf’ Roderic Bowen AS

‘Yn ystod fy nghyfnod fel ymgeisydd mae’n rhyfedd y nifer o Ryddfrydwyr yn y sir, a nifer sydd wedi cefnogi’r achos Rhyddfrydol am flynyddoedd lawer, sydd wedi dod ata’i yn gwbl rhydd ac sy wedi dymuno’n dda i fi’ Dr S G Little, ymgeisydd y Toriaid.

‘Mae’r gobaith i Sosialaeth yn sir Aberteifi yn llachar iawn. Bob dydd mae ffermwyr yn dod drosodd i’n hochr ni’, Iwan Morgan, ymgeisydd Llafur.

Adroddiad Tivy-side  ON Roderic Bowen ennillodd yn yr etholiad nesaf (1950 – tan 1966)

  • 4 1949 (Gwe.) Hysbyseb yn y Tivy-side: Gwasanaeth Llyfrgell arbennig: W. H. Smith, 18 Heol Fawr, Aberteifi. Ymunwch â llyfrgell gorau Lloegr – HEDDIW!

Dewis £3  (12 mis); 35/-  (6 mis)

Post   30/- (12mis); 17/6  (6mis); 10/6 (3 mis)

Dosbarth A 25/- (12 mis); 14/6 (6 mis); 9/- (3 mis)

Dosbarth B 12/6 (12 mis); 7/- (6 mis);  4/- (3 mis)

30 Ionawr (1950) Agor y Llyfrgell

  • 30 1950 (Llun) Agorwyd Llyfrgell Gyhoeddus y dre gan Ald. Griff Davies YH, cadeirydd y Pwyllgor Llyfrgell. Cynnwys: 5000 o lyfrau; 2000 o nofelau, 2500 llyfrau ffeithiol, 250 o lyfrau Cymraeg.
  • 30 1852 (Gwe.) Arwerthiant y smac ‘Maria’ gan David Roberts yn nhafarn y White Hart.
  • 30 1682 (Gwe.) Hwyliodd y ‘Paramour’ o Aberteifi i Falmouth â 100 ‘meise’ o sgadan gwyn.