Pobl Aberteifi 24: Owen Roberts, Feidrfair, morwr, cogydd (–1904/05)

Nodyn byr yng Nghofnodion Capel Bethania a ddaeth a Owen Roberts i’m sylw:  O dan restr o farwolaethau ar gyfer 1905 nodwyd:
Owen Roberts, Feidrfair. Hwyliodd o China i Vladivostock Hydref 1904. Ni chlywyd dim oddi wrthynt drachefn yn yr SS Claverdale.

Dyma Googlo SS Claverdale a datgelu nifer o bethau diddorol.

O dan y pennawd ‘Fate of the Claverdale’ mae’r Evening Express yn cyhoeddi adroddiad ar 31 Ionawr 1905:

A boat belonging to the overdue British steamer Claverdale has been picked up and taken to Fukuyajna. None of the crew was on board. The Claverdale left Barry on September 1 for Manila, with a cargo of between 5,000 and 6,000 tons of coal on Russian account. On October 29 she was reported, at Sabang, and on November 23 left Hong Kong for Vladivostok. Nothing has been heard of her since, and it is presumed that in running the blockade she kept in too close to the land and struck a sunken rock. Captain Thomas, the master of the Claverdale, is a native of Cardigan, and is well known in Cardiff shipping circles.

Roedd y llong yn perthyn i Gwmni Llong ager Claverdale (cyf.). Y perchnogion oedd Messrs E. Hazelhurst a’r Cwmni. Hawlient mai hwn oedd y llong gyntaf iddynt golli. Adeiladwyd yr SS Claverdale yn 1899 gan Messrs. Graig, Taylor a’r Cwmni, Stockton-on-Tees, yn 330 tr. o hyd.

Erbyn 9 Medi 1905 adroddwyd yn y Cardiff Times fod telegram o Fladifostog dyddiedig 31 Awst yn adrodd mai’r agerlong yn sownd i’r gogledd o’r Olga oedd yr SS Claverdale ar goll ers hwylio o Gaerdydd i Fladifostog heibio Hong Kong. Ond wrth ymchwilio pellach cadarnahwyd nad oedd y stori yma’n gywir. Nid oedd newyddiadurwr y Cardiff Times yn hapus: ‘Dyma’r ail waith i hyn ddigwydd. Mae’n bwysig fod yr awdurdodau yn cadarnhau ffeithiau cyn anfon negeseuon o’r math.’

Erbyn Tachwedd 1905 roedd gobaith fod datrysiad i’r dirgelwch, yn ôl adroddiad yn y County Echo, gan ddifynnu’r Daily Chronicle:

Dispatches received in London reveal for the first time the identity of the wreck which has frequently been sighted to the south of Vladivostok, near the mouth of the Tandse River. The vessel turns out to be the British steamer Claverdale, which left a Chinese port last November with a full cargo of coal for the Russian cruisers at Vladivostok, and which has not since been heard of. As the result of a visit paid to the stranded steamer, it has been ascertained that the vessel has been pillaged by the natives in the neighbourhood, and every article of value taken away. The inhabitants residing in the vicinity, who were interrogated, declared that the crew of the Claverdale’ were removed shortly after the wreck by two boats presumed to be Japanese.

Ond roedd criw’r llong yn dal ar goll. Nid oedd neb wedi clywed gair oddi wrthynt.

Erbyn Tachwedd 1905 roedd pennawd yn y Weekly Mail yn darogan gwaeth i ddod:

WRECK OF THE CLAVERDALE: SUPPOSED MURDER OF MEMBERS OF THE CREW.

Dyma enwau aelodau o’r criw a gollwyd:

H. H. Thomas, Aberteifi, comander;
D. Llewellyn, Llandudoch, mêt
James Reed, Abertawe, ail mêt
D. Jones, Caerdydd, saer
J. S Campbell, Sunderland, stiward
Owen Roberts, Aberteifi, cogydd
Watkin Evans, ail stiward
John Waddle, bosn
A. Tripolis, llongwr abl
R. Thomas, Lerpwl, llongwr abl
G. Marromatic, llongwr abl
Frederick Cooper, Sunderland, prif beiriannydd
Frederick Walker, ail beiriannydd
James Beadle, Sunderland, trydydd periannydd
Cornelius Gray, Sunderland, pedwerydd peiriannydd
Carl Lundin (o Sweden), donkeyman
Richard McGuire, Bootle, dyn tân
B. Mynes, Brumiskin, dyn tân
W. Flagg, dyn tân
Gus Langer, dyn tân
R. J. Jones, dyn tân
S. Ostovski, dyn tân
W. Howrie, prentis
G. B. McLaren, prentis
Reginald Turner, North-street, Lewes, prentis
G. A. Saunders, Kingston-road, Portsmouth, prentis
Yn ychwanegol roedd yna 2 arall, o dras Tseineaidd.

Honnwyd fod môr-ladron o Manchuria wedi ymosod ar y llong a thaflu’r criw i’r môr.

Yn Mawrth 1906 wele adroddiad yn y Cardiff Times o’r Llys Profeb ble honnwyd fod Edward Evan Thomas, Llangoedmore, y capten, wedi marw.

The vessel was found 450 miles north of Vladivostok ashore in the Gull of Tartary deserted, with her decks dismantled. In February, 1905, a boat belonging to the ship was found, and in May the ship was posted at Lloyd’s as a total loss. Eventually the vessel was discovered a total wreck, and only about 300 or 400 tons of cargo remained. The master and crew had disappeared. Captain Thomas left about £1,400. His Lordship granted leave to presume the death of Mr Thomas accordingly.

Felly ar ôl hynna i gyd ddim llawer callach o beth yn union ddigwyddodd i’r morwyr dewr lleol megis H. H. Thomas, Aberteifi, D. Llewellyn, Llandudoch ac Owen Roberts, y cogydd o Feidrfair.

Os oes llun i gael o un o’r rhain byddwn yn ddiolchgar iawn i osod copi fan hyn.

Aberteifi a’r Môr 2

Mae lleoliad daearyddol Aberteifi ar lan afon Teifi, sy’n llifo i Fae Ceredigion, Môr Iwerddon, yr Iwerydd a thu hwnt, yn golygu fod y môr wedi dylanwadu ar ei hanes erioed. Wrth bori drwy gofnodion claddu a darllen arysgrifau cerrig beddau y rhai a gladdwyd ym mynwent Eglwys y dref, mae’r cysylltiad yn un amlwg iawn. Mae’r wybodaeth yn datgelu’r trasedïau, ond hefyd obaith a dyheadau nifer o bobl ifanc y dref.

Roedd yr afon yn gallu bod yn fan peryglus i blant chwarae. Boddodd rhai yn afon Teifi.

 • David William, 3ydd mab John ac Elizabeth, ym mis Gorffennaf 1844 yn ddim ond 11 oed.
 • Ym mis Mehefin 1890 boddodd William H. Smith, Mwldan.

Boddodd eraill wrth groesi’r bar.

 • Ym mis Mehefin 1825 boddodd George Jefferson, 17 oed, a John Pratt, 22 oed, pan suddodd y brig Active.

Bae Ceredigion oedd y man olaf i rai weld golau dydd.

 • David Davies, Parc Llwyd, Aber-porth, 70 oed.
 • Boddodd Richard Finch, mab Mary ger Ceinewydd ym mis Mawrth 1827 yn 27 oed.
 • Boddodd Thomas Thomas, 15 oed, ym mis Hydref 1843.
 • Boddodd John Evans, 30 oed ym mis Tachwedd 1866.

Boddodd William Phillips ail fêt ar fwrdd yr SS Cyfarthfa, wrth gwympo mewn i Ddoc Dwyreiniol Biwt, Caerdydd ym mis Hydref 1897. Gedy weddw a dau o blant.

Yn aml ceir bod rhywrai wedi colli eu bywyd ar y môr heb nodi’r union daith.

 • Morgan Morgan, 45 oed, Rhagfyr 1846.
 • William Miles, 19 oed, mab John a Dorothy, Rhagfyr 1847.
 • William James, 29 oed yn Ebrill 1853.
 • John Charles, 31 oed, mab David, Awst 1893.

Yn yr achosion ble nodir y daith ceir awgrym o ba mor bell y teithient. Mae’n amlwg nad “lle anghofiedig” oedd Aberteifi a gellid cwrdd â phobl Aberteifi ar draws cyfandiroedd y byd ymhell cyn bod neb wedi breuddwydio am agor y rheilffordd rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin, dyfodiad ceir a bysys, neu adeiladu maes awyr Caerdydd!

Dyma sampl bach o’r dystiolaeth:

 • Rowland Rowlands, 20 oed, ar 25 Ebrill 1796 yn India’r Gorllewin.
 • James Evans, 26 oed, meistr y sgwner Nymph ger Cape Clear, Chwefror 1833.
 • Daniel Davies, 40 oed, ger Cape Clear, Tachwedd 1838.
 • James Owens, 25 oed, mab David a Diana, ger Crow Head, Gogledd Orllewin Iwerddon, Tachwedd 1838.
 • John Roberts, 20 oed, ger Cape of Good Hope, Medi 1848.
 • Bu farw William Davies, 38 oed, meistr sgwner yr Harmony yn Tralee ymMai 1849.
 • Thomas Jones, 19 oed a foddodd ynghyd â’r criw Pomona i gyd, ar arfordir yr Alban, Chwefror 1850.
 • Boddodd Isaac Griffiths, 23 oed, ger arfordir Affrica, Mehefin 1850.
 • David Morris, mab Evan a Margaret, 23 oed yn San Fransisco, Rhagfyr 1850.
 • George Lord, 10 mis oed a anwyd ar y môr, a marw yn Valparazo ym 1851.
 • Bu farw John Mathias, 26 oed o’r colera yn Rotterdam, Medi 1854.
 • David Owens, 52 oed, ar y sgwner Master De Carri oedd yn hwylio o Pomeron, Rhagfyr 1854.
 • John Griffiths, gwneuthurwr hwyliau, 59 oed, ym Malta, Mai 1855
 • John W. Jones, 16 oed ar y brig Hope ym 1856.
 • John White, 44 oed yn Rio de Janeiro, Mawrth 1857.
 • Capten William Finch, 37 oed yn Rio de Janeiro, Mai 1857.
 • William White, 28 oed, mab George a Sarah, yn Quebec ym mis Hydref 1860.
 • Mary Runnegar, 35 oed, yn Richmond, Awstralia, Mai 1861.
 • James Timothy, 20 oed. Cwympodd dros fwrdd y llong Jone o Sunderland, ym mis Chwefror 1863 ar y daith o Mauritius i Lundain.
 • David Thomas, ar fwrdd y sgwner William Edward o Gaerloyw ym Mae Biscay ym mis Mehefin 1863.
 • Phillip Phillips, 39 oed ar fwrdd y brig Harmony o Gaerdydd ger arfordir yr Alban ym mis Rhagfyr 1865.
 • John Stephens, 45 oed yn Cuba, 1867.
 • David Davies, 27 oed, ar fwrdd y Sclavonica, ger Leith ym 1867.
 • William Tudor Davies, 23 oed, mab John Tudor c Elizabeth, prif swyddog ar fwrdd yr Almora, rhwng Bombay a Lerpwl, ym mis Medi 1868.
 • David Sambrook, 52 oed, ar fwrdd yr Harlech Castle ger Cape Horn, ym mis Awst 1868.
 • Boddodd Capten William Jones, 41 oed, ar daith o Philadelphia i Plymouth, 17 Medi 1869.
 • Bu farw John Owens, 23 oed, ar fordaith o Fôr y Canoldir, mis Rhagfyr 1870; a’i frawd James, 35 oed, ar fordaith o Shields i Mollendo, Rhagfyr 1871.
 • William Jenkins, 21 oed, mab David ger Cape Horn, Medi 1872.
 • Bu farw John Lloyd 26 oed o’r dwymyn felen yn Rio de Janeiro, ym mis Mehefin 1873.
 • John Thomas, 45 oed, ar y llong Maggie o Abertawe. Bu farw yn Plymouth a’i gladdu yno ym mis Mai 1874.
 • Evan Thomas, meistr llong, Heol William, 36 oed, yn St Helena, 16 Hydref 1875.
 • Thomas Harries Griffiths, 40 oed, ar fwrdd y brig Leading Star ar daith rhwng Shields i Folkestone, Tachwedd, 1875.
 • Stephen James, 49 oed yn Geddes, Tachwedd 1876.
 • Thomas Owens, 37 oed, ar daith i Bombay ar fwrdd y Flora o Lundain, Awst 1877.
 • Capten John Morgan, 56 oed, yn Ysbyty Quebec, Tachwedd 1881. Claddwyd ef ym mynwent Quebec.
 • Henry Greenhill Trollip, 19 oed, ail fab Jacob, ar y llong Easterhill, Ebrill 1886.
 • Thomas Morgan, 35 oed, yn Ysbyty Pera, Brasil Ionawr 1887.

Bu’n rhaid i sawl teulu wynebu trasedïau mewn mwy nag un genhedlaeth.

 • Boddodd Thomas a James Thomas, meibion Owen ac Elizabeth, yn ogystal a’u hŵyr John Lloyd.
 • Boddodd David Davies, Parc Llwyd ym mae Ceredigion ym 1851 a bu farw ei fab David o losgiadau ar fwrdd y llong Amazon, Ionawr 1852.
 • Boddodd David Williams, 11 oed, 3ydd mab John ac Elizabeth, ger y Cei yn Aberteifi. Cafodd William Williams, 16 oed, eu 4ydd mab ei olchi dros fwrdd y Susannah, ger arfordir Gogledd Orllewinol Iwerddon, Rhagfyr 1844.
 • Boddodd William Williams, 52 oed, meistr y brig Jane o Aberteifi, yn Limerig, ym mis Hydref 1825; ei fab Lewis, 23 oed, ym mis Chwefror 1833; ei fab arall John, 18 oed, yn y Mary o Aberteifi, ger Caergybi, ym mis Hydref 1838; a’i fab Thomas 34 oed, mab yn Efrog Newydd, Gorffennaf, 1847.

Aberteifi a’r Môr 1

Yn ôl tystiolaeth Dr J. Geraint Jenkins yn ei lyfr Maritime Heritage: the ships and seamen of Southern Ceredigion, Gomer, 1982:

tudalen 111 “The port of Cardigan and, to a lesser extent, the riverside village of St. Dogmaels, developed into a very important shipbuilding centre and flourished tremendously, particularly during the first half of the nineteenth century. The following entries in nineteenth century Directories indicate how important the industry was in Cardigan.”

Ond wrth edrych ar ffurflenni’r cyfrifiad yn ystod y 19 ganrif, mae llawer mwy o enwau yn dod i’r golwg. Dyma ddarlun cywirach felly o’r niferoedd oedd yn gysylltiedig â’r diwydiant adeiladu llongau a’r diwydiannau atodol yn hanes tref Aberteifi.

Dyma’r enwau sydd gan Dr J. Geraint Jenkins mas o Gyfarwyddiadau Masnach y 19 ganrif:

Pigot’s Directory 1830

 • Shipwrights: John Jones, St. Mary St; Evan Jones, Mwldan
 • Blockmakers: William Phillips, Mwldan; Rees Rees, Mwldan
 • Sailmakers: David Davies, Bridge St.; John Edwards, Bridgend; Jonathan Jones, High St.
 • Anchor & Ships Smith: John Davies, Eben’s Lane

Pigot’s Directory 1835

 • Shipwrights: John Evans, St. Dogmaels; James Jones, Mwldan; Evan Morgan, Mwldan
 • Blockmakers: David Evans, St Dogmaels; Eli Griffith, St. Dogmaels; William Phillips, Mwldan; Rees Rees, Mwldan
 • Ropemakers: David Davies, Bridge St.; William Humphreys, near Turnpike; Jones & co. Pendre
 • Sailmakers: Thomas Edwards, Mwldan; Jonathan Jones, High St.
 • Anchor & Ships Smith: John Davies, Eben’s Lane

Pigot’s Directory 1844

 • Shipwrights: John Evans, St. Dogmaels; David Griffiths, Netpool; James James, Mwldan; William Jones, Netpool; David Owen, Netpool; John Williams, Netpool
 • Blockmakers: David Evans, St. Dogmaels; Eli Griffiths, St. Dogmaels; William Phillips, Mwldan; Edward Williams, Mwldan
 • Ropemakers: David Davies, Bridgend; Thomas Edwards, Bridgend; William Humphreys, Catherine Row; Thomas Jones, Quay St.
 • Sailmakers: David Davies, Bridgend; James Edwards, Bridgend; Thomas Edwards, Bridgend; Lewis Jones, Mwldan

 Slater’s Directory 1859

 • Shipwrights: John Evans, St. Dogmaels; Samuel Jones Evans, Mwldan; David Griffiths, Netpool; William Jones, Netpool; David Owen, Netpool; Thomas Tucker, St Dogmaels; John Williams, Greenfield Row
 • Anchor & chain cable manufacturers: David Davies, Bridgend; John Davies, Strand
 • Blockmakers: Rees Rees, Quay St.; David Rowlands, Bridge St.; Edward Williams, Mwldan
 • Ropemakers: David Davies, Bridgend; Thomas Edwards, Bridgend; Benjamin Humphreys, Pendre
 • Sailmakers: David Davies, Bridgend; Thomas Edwards, Bridgend; Benjamin Humphreys, Pendre

Kelly’s Directory 1871

 • Shipwrights: John Williams, Netpool; David Griffiths, Netpool
 • Mast & blockmakers: David Rowlands, Quay
 • Ropemakers: Benjamin & John Evans, Pendre
 • Sailmaker: Lewis Evans, Mwldan

Worrall’s Directory 1875

 • Shipwrights: Thomas Evans, St. Dogmaels; David Griffiths, Netpool; John Williams, Netpool
 • Block, Mast & Spar makers: David Rowlands, Quay St.; Edward Williams, Netpool
 • Ropemakers: David Griffith Davies, Bridgend; Thomas Edwards, Bridgend; Benjamin Evan, Pendre
 • Sailmakers: Thomas Edwards, Bridgend; John Lewis, High St.

Slaters’ Directory 1880

 • Shipwrights: Thomas Evans, St. Dogmaels; Thomas Tucjer, St. Dogmaels; John Williams, Greenfields; David Griffiths, Netpool
 • Ropemakers: John & Benjamin Evans, Pendre
 • Sailmakers: John Lewis, Eben’s Lane; Henry Thomas, Mwldan

Kelly’s Directory 1884

 • Ropemakers: Cardigan Mercantile Co. Ltd., (Ship chandlers, rope makers and merchants); Benjamin & John Evans

Isod dyma’r enwau sydd yn ymddangos yng nghyfrifiadau 1841–1901. Cofiwch hefyd mai bob deg mlynedd y cyhoeddwyd y cyfrifiad. Roedd sawl un wedi dod a mynd rhwng bob cyfrifiad. Mae’r enwau hefyd yn cynnwys pobl perthnasol a restrwyd yng nghofnodion claddedigaethau mynwent yr Eglwys a mynwent y dre. Mae’r enwau yn dilyn trefn amser, wedyn enwau A–Y; oedran a chyfeiriad yr unigolion.

 1. Adeiladwyr llongau [shipbuilders]
 2. Adeiladwyr a chynllunwyr llongau [shipwrights]
 3. Adeiladwyr a Chynllunwyr llongau (rhai oedd yn feistri) [SHIPWRIGHT J]
 4. Adeiladwyr a chynllunwyr llongau – prentisiaid [shipwrights prentiss ]
 5. Gwneuthurwyr Angorau a gof llongau
 6. Gwneuthurwyr blociau
 7. Gwneuthurwyr hwyliau
 8. Gwneuthurwyr rhaffau
 9. Seiri llongau

1 Adeiladwyr Llongau [Shipbuilders]

 • Evan Morgan, 1830 until 1835, ship & boatbuilder, Mwldan
 • James James, 1835, ship & boat builder, Mwldan
 • William Jones, 1841 /1861, 30, ship builder, Netpool

 1851

 • David Owen, 38, Pendre
 • David Thomas, 28, Walkfach
 • Evans, Samuel Jones, 1858, ship & Boat builder

1861 David Owen, 46, Pendre

1871

 • John Williams, 36, Greenfield Row
 • John Williams, 64, Greenfield Sq
 • David Owen, 57, wedi ymddeol, Eben’s Lane

1881 John Williams, 52, diwaith, Greenfield Sq

 • John Elias James, 1924.10.03, 68, shipping agent, St Mary’s Tce Devonia

2 Adeiladwyr a Chynllunwyr llongau [SHIPWRIGHTS]

 • Catherine Davies, gwraig Owen, marw 26.4.1818, 75 oed
 • David Morgan, 27.10.1818, 72 oed
 • Margaret Evans, gwraig Samuel J., marw 6.2.1826, 90 oed

 1841

 • Thomas Evans, 1841, 40, /1851, Netpool
 • Owen James, 20, Quay St
 • Thomas Richards, 40, Upper Mwldan
 • John Williams, 35, Greenfield Sq.
 • Thomas Young, 20, Quay St

 1851

 • William Davies, 29, Catherine Row
 • Thomas Harries, 52, St Mary’s Lane
 • Thomas Isaac, 68, Lime kilns
 • David Jones, 65, Greenfield Sq.
 • Thomas Phillips, 19, Quay St.
 • David Jones, marw ar 24.2.1853 at 31 oed
 • John Griffiths, marw ar 4.12.1854, 77 oed

 1861

 • David Bowen, 20, Greenfield Sq
 • Owen Davies, 16, prentis, Greenfield Sq
 • Thomas Griffiths, 19, Greenfield Sq
 • David Jones, 27, Greenfield Sq
 • Thomas Phillips, 29, Bridge St
 • Theophilus Rees, 29, Lower Mwldan
 • David Williams, 15, Greenfield Sq
 • John Williams, 26, Greenfield Row
 • John Williams, 55, Greenfield Sq
 • John Stephens, marw yn 1867, 45, yn Ciwba

 1871

 • William Evans, 48, St Mary’s Lane
 • David Griffiths, 49, Pendre
 • Griffith Griffiths, 23, Pendre
 • John Griffiths 25, Pendre
 • Daniel Harries, 54, Upper Mwldan
 • Thomas Harries, 73, St Mary’s Lane
 • William Jones, 68, Pwllhai
 • David, Thomas, 48, Upper Mwldan
 • David Williams, 26, Greenfield Sq
 • David Williams, 75, Greenfield Sq
 • George Williams, 45, Quay St
 • William Jones, marw ar 1.06.1878, 76 oed

 1881

 • John Davies, 96, Pendre
 • William Evans, 59, St Mary’s Lane
 • John Griffiths, 35, William’s Row
 • Thomas Griffiths, 37, St Mary’s Cottage

1891

 • Owen Davies, 46, Greenfield Sq /1901
 • David Jones, 57, Greenfield Sq
 • David Thomas, 67, Mwldan Upper
 • John Davies, marw 5.07.1904, 66, St Mary St
 • David Jones, marw 8.02.1913, 76, Greenfield Sq
 • John Jones, marw 15.02.1923, 59, Drawbridge

3 Adeiladwyr a Chynllunwyr llongau (rhai oedd yn feistri) [SHIPWRIGHT J]

1841

 • David Davies, 45, shipwright J, Upper Mwldan
 • David Griffiths, 45, shipwright J, Lower Mwldan
 • David J. Griffiths,15, shipwright j, Quay St,
 • John Griffiths, 60, shipwright J, Lower Mwldan
 • James James, 50, shipwright wedi ymddeol, Quay St
 • David Jenkins, 60, shipwright j, Quay St,
 • David Jones, 15, shipwright J, Greenfield Row
 • David Jones, 25, shipwright J, Lower Mwldan
 • Thomas Jones, 20, shipwright J, Lower Mwldan
 • Benjamin Joseph, 20, shipwright J, Upper Mwldan
 • Peter Lewis, 45, shipwright J, Greenfield Sq
 • James Thomas, 35, shipwright J, Greenfield Sq
 • William Thomas, 50, shipwright J, Quay St,
 • John Davies, 1871, 83, shipwright wedi ymddeol, Pendre
 • David Griffiths, 1881, 59, shipwright mm, Pendre,
 • David James, marw 20.06.1922, 82, shipwright wedi ymddeol, Feidrfair

4 Adeiladwyr a Chynllunwyr llongau – prentisiaid [SHIPWRIGHT’S PRENTISS]

1841

 • Evan Jones, 20, Greenfield Row
 • James Jones, 15, Greenfield Row
 • Owen Jones, 15, Lower Mwldan
 • Benjamin Lewis, 15, Lower Mwldan
 • David Thomas, 15, Greenfield Row
 • Owen Thomas, 18, Quay St

1851

 • Ann Davies, 39, gwraig adeiladydd, Greenfield Sq
 • Mary Jones, 26, gwraig adeiladydd, St Mary’s Lane

1861

 • Hannah Jones, 42, gwraig adeiladydd, St Mary’s Lane
 • Charlotte Griffiths, 67, gwidw adeiladydd, Upper Mwldan
 • Frances Phillips, 75, gwidw adeiladydd, Lower Mwldan
 • John Griffiths, 15, prentis adeiladydd, Pendre

1871

 • Anne Davies, 61, gwidw adeiladydd, Greenfield Sq
 • Joseph Rees, 67, wedi ymddeol, Eben’s Lane

5 Gwneuthurwyr Angorau a gof llongau [Anchor & ships smith]

O’r gwybodaeth a roddir yn y cyfrifiad [smith /gof] nid yw’n glir sawl un o’r rhain oedd yn gwasanaethu yn y diwydiant llongau.

 1841

 • John James, 30, smith, Greenfield Sq
 • John Jones, 30, smith, Quay St
 • Henry Thomas, Henry, 14, prentis, Quay St.

1851 John Griffiths, 17, smith, Lower Mwldan

1871 Evan Jenkins, 27, smith, St Mary’s Lane

1881

 • David James, 38, smith, Strand
 • William James, 24, smith, Strand
 • John D. James, marw 11.5.1878, 58, Bridge Parade
 • David James, marw 5.5.1893, 49, Strand
 • John James, 11.7.1893, 81, Strand

6 Gwneuthurwyr Blociau [BLOCKMAKERS]

1830

 • William Phillips, Mwldan
 • Rees Rees, Mwldan/Stryd y Cei/Lower Mwldan tan 1861, 74 oed

1835 William Phillips, Mwldan

1841

 • Michael Garnal, High St Red Cow
 • Edward Williams, 30, Lower Mwldan tan1871 [Ned y Bloc]

1851

 • John Davies, John, 16, Pendre
 • David Rowlands, 36, St Mary’s Lane tan 1871

1861 William Garnon, 19, St Mary’s Lane

1871 William Rowlands, 29, Pwllhai. Marw 17.08.1879, 37 oed. Claddwyd ym mynwent y dref.

7 Gwneuthurwyr Hwyliau [SAILMAKERS]

 • Evan Thomas marw 28.11.1828, 77 oed

1835 Thomas Edwards, jr. Bridge St.

 • James Edwards marw 1.08.1839 94 ,oed,  Bridge End

1841

 • John Griffiths, 40, Lower Mwldan. Marw 2.05.1855, 59 oed
 • David Thomas, 50, Lower Mwldan
 • Jonathan Jones, marw 1.12.1843, 57 oed

1851

 • John Bowen, 16, Quay St.
 • William Edwards, 43, Pendre
 • John Griffiths, 54, Quay St.
 • John Ferrier Mathias, 1851, 19, prentis, St Mary St
 • David Miles, 26, Greenfield Row/Netpool tan 1871, 48 oed
 • Harry Thomas, 18, prentis, St Mary’s Lane

1861

 • Lewis Jones, 31, High St
 • Henry Thomas, 28, William St. Marw 2.08.1881 49 oed
 • Jane Thomas, 18, Pontycleifion
 • Thomas Thomas, 23, Cardigan Arms
 • James Wigley, 17, prentis, St Mary’s Lane

1871

 • William Jenkins, 18, Priory St.
 • James Lewis, 24, St Mary’s Lane
 • Thomas Jones, 16, prentis, Pendre

1881

 • John Bowen, 44, Quay St.
 • James Wigley, 35, Arthur’s Quay
 • Thomas Harris, 68, Pwllhai
 • Eleanor Miles, 44, wife, Green St.

8 Gwneuthurwyr Rhaffau [Ropemakers]

1830 Evan Griffiths, Pendre

1835 David Davies, Bridge St.

1841

 • Thomas Jones, 25
 • John Thomas, 55, Greenfield Row
 • John Thomas, 20, Greenfield Row
 • William Thomas, 25, Quay St

1851

 • John Davies, 50, Strand
 • John Evans, 18, Walkfach
 • Evan Griffiths, 1851, Walkfach, marw 13.10. 1853
 • William Havard, 34, Lower Mwldan
 • William Humphreys, 52, Catherine Row
 • Henry Jones, 32, Bridge St
 • Thomas Jones, 39, Pendre
 • David Lloyd, 71, Black Lion Lane
 • John Thomas, 67, Walkfach
 • John Thomas, 35, Walkfach
 • John Thomas, 13, Walkfach
 • William Thomas, 41 oed marw 20.09.1852
 • Henry Harries, 67 oed marw 01.12.1854, Bridgend
 • Mary Lewis, 60, gwidw, Lime Kilns; Quay House

1861

 • Benjamin Evans (1842–12.15.1897), 55 oed, Pendre
 • John Evans, (1861–4.1.1904), 65 oed
 • Benjamin Humphreys, 24, Catherine Row
 • John Thomas, 12, St Mary’s Lane
 • Thomas Thomas, 18, St Mary’s Lane
 • William Thomas, 16, UpperMwldan
 • Hannah Thomas, 45, gwidw, Upper Mwldan

 1871

 • John Jones, 60
 • Evan Jenkins, 20, Castle Court
 • David Jones, 14, Greenfield Sq
 • James Lewis, 14, St Mary’s Lane

1901 John James, 16, prentis, Middle Mwldan

9 Seiri Llongau [Ship’s Carpenter]

1851

 • John Davies, 1851, 61, Pendre
 • Joseph Rees, 1851–61, 47, High St 14
 • David Jones, 17, prentis, Pwllhai,
 • Evan Williams, 28, Pontycleifion
 • John Williams, 45, Greenfield Sq

1861

 • John Bowen, 16, prentis, Bridge St,
 • John Davies, 48, Greenfield Sq
 • William Evans, 38, St Mary’s Lane
 • Daniel Harris, 50, Upper Mwldan
 • William Jones, 58, Pwllhai
 • Richard Morgan, 22, Green St Half Moon
 • David Thomas, 38, Upper Mwldan
 • John Thomas, 18, Upper Mwldan

1871

 • John Augustus, 1871–1901, 32, Eben’s Lane
 • Daniel Davies, 38, Chancery Lane Swan
 • Daniel Davies, 22, diwaith, Greenfield Sq
 • Thomas Griffiths, 27, Greenfield Sq
 • David Jones, 37, Netpool
 • James Williams, 32, Drawbridge
 • James Williams, 22, Lower Mwldan
 • David Evans, marw 11.9.1880, 41, Catherine Row

1881

 • Daniel Davies, 32
 • John Davies, 42, Netpool Cott
 • Owen Davies, 36, Bridge Parade
 • David Jones, 47, Netpool
 • John Jones, 18, Netpool
 • Thomas Jones, 21, Netpool
 • David Thomas, 40, Upper Mwldan
 • Evan Tucker, 1881–91, 57, William St

1891

 • David Bowen, 1891/1901, 50, Greenfield Sq
 • Thomas Harries, 60, St Mary’s Lane
 • Sophia Jenkins, 22, gwraig saer, Upper Mwldan

1895 Thomas Jones, Queen’s Tce

1901

 • Daniel Davies, 1901, 52, Queen’s Tce
 • David Jones, 1901, 68, Greenfield Sq