1 Awst (1976) Cychwyn Eisteddfod y Dathlu

Eisteddfod y Dathlu 1976

Eisteddfod y Dathlu 1976

  • 1 1976 (Sul.) Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1976: Oedfa o Bafiliwn yr Eisteddfod am 10.00. Thema; ‘Yr Wyliadwriaeth Gristionogol’. Llywydd Y Parchg D. Rhys Thomas; Galwad i Addoli: Y Parchg Milton G. Jenkins, Bethania; Cyd-adrodd: Parti Ebeneser, Dyfed; Côr Tannau Teifi, arweinydd Alun Tegryn Davies; Darllen Y Parchg A. J. Davies; Côr yr Eisteddfod: arweinydd Terence Lloyd; Gweddi: Y Parchg Tom Roberts, Tabernacl; Pregeth: Y Parchg D. J. Roberts, Capel Mair; Y Fendith: Y Tad Seamus Cunane. Telynoresau: Sybil Milton-Jenkins, Barbara Morris a Buddug Stephens.
  • 1 1905 (Maw.) Lansio’r bad achub yr Elizabeth Austin.

12 Gorffennaf (1888) Medal i William Niles

  • 12 1900 (Iau) Claddu John Turner Mathias, Feidrfair, 43, gwerthwr esgidiau
  • 12 1888 (Iau) Dyfarnwyd medal arian i William Niles, gwirfoddolwr gyda’r bad achub am 29 o flynyddoedd. Achubodd 85 o fywydau.
  • 12 1853 (Maw.) Marw Isaac Thomas (1820–53), cyhoeddwr Almanac y Cymro. Argraffwyd gan D. Leary & Co., Dulyn er mwyn osgoi treth argraffu. Claddwyd ym mynwent Capel Penybryn.