Saturday Night at the Black – Llyfr newydd

Aberteifi yn y chwedegau gwyllt!

Aberteifi yn y chwedegau gwyllt!

Saturday Night at the Black: Cardigan in the Swinging Sixties. Llyfr 183 o dudalennau; dros 100 o luniau, nifer mewn lliw, gan William H. Howells. Pris £10. Argraffwyd gan E. L. Jones, Aberteifi. ISBN 978 1 78280 7698

Odi Aberteifi a’r ardal yn barod am hwn?

Mae’n stori ryfeddol! Y cefndir cychwynnol yw’r cysylltiad agos rhwng rhai o gymeriadau’r dref a chymeriadau’r byd cerddorol oedd yn datblygu yn Lerpwl ar y pryd. Pobl fel y dramodydd Alun Owen, a ddaeth i fyw yn Llandudoch rhwng 1963 a 1967; Allan Williams, rheolwr cyntaf y Beatles; Bill Harry, golygydd y papur dylanwadol y Mersey Beat; Bob Wooler, DJ enwog y Cavern yn Lerpwl; a George Melly, a brynodd dŷ gwyliau ym Mhen-y-bryn. Croesawyd y criw brith yma, ynghyd â’u partneriaid, yn gynnes gan Frank Aspinall, perchennog y Blac Leion, a chyda’u cymorth hwy llwyddodd i drefnu bod bandiau o Lerpwl yn tyrru i Aberteifi i chwarae yn y Blac.

Cewch restr lawn o’r grwpiau a ddaeth yno rhwng 1963 a 1973. I ddechrau o’r Cavern, yn Lerpwl y deuent – sawl un wedi ennill eu plwyf yn y Kaiserkeller a chlybiau eraill yn Hamburg. Ŷch chi’n cofio’r noson y daeth Screaming Lord Sutch i’r dre? Beth am Rory Storm a’r Hurricanes; Ian a’r Zodiacs; y Clayton Squares; Vince Earl a’r Talismen; Freddie Starr a’r Nightriders; Sony Webb a’r Cascades; Derry Wilkie a’r Pressmen; y Kirkbys; y Masterminds, y Chessmen a’r Kinsleys a nifer fawr o rai eraill?

Yn ddiweddarach deuai grwpiau o dde Cymru: chi’n cofio James Hogg; yr Iveys; Haverson Apricot; Peter Shane a’r Vikings – heb anghofio’r bandiau lleol megis Ricky a’i Raiders a Strawberry Maize?

Bob nos Sadwrn deuai tua 200 o bobl ifainc i mewn i’r dre o ardal eang sir Aberteifi, sir Benfro a sir Gaerfyrddin i ddawnsio, i wrando ar gerddoriaeth ac i fwynhau. Ond nid pawb oedd yn hapus gyda’r datblygiadau hyn. Roedd rhieni’n anfodlon fod eu plant yn mynychu’r fath le, a chynghorwyr parchus Aberteifi yn anhapus fod y Blac yn dod ag enw drwg i’r dre.

Nid yw Aberteifi wedi gweld dim byd tebyg, na chynt nac wedyn.

Darllenwch y gwir am gysylltiad y Beatles a Gŵyl Fawr Aberteifi!

Darllenwch am y cysylltiad agos rhwng ‘A Hard Day’s Night’ a Llandudoch.

Cewch agoriad llygad wrth ddarllen tystiolaeth nifer o’r trigolion a fu’n rhan o’r bwrlwm.

Allan yn siopau NAWR £10.

neu gallwch ebostio netpool1960@gmail.com er mwyn archebu trwy’r post £12.50.

 

16 Rhagfyr (1966) Achub Pride Moreta o Thorn!

  • 16 1966 (Gwe.) Achub Pride Moreta o Thorn o’r lladd-dy! (neu’r tarw, Snowflake)
  • 16 1948 (Iau) Cyngerdd Amrywiol yn y Pav. Al Roberts a Dorothy. Y taflwr llais yn cyflwyno Granfer, Grandma a George a Dorothy. Triciau, dynwared, cartwnau a lluniau rag. Cewch ei weld yn chwarae tiwniau ar falwn a phwmp beic. Unwaith y gwelwch – anodd ei anghofio. Cyfeilyddes Mrs Wynne-Evans, LRAM, ARCM. Y Cadeirydd Dr Gwyn Jones; Cyflwynydd T H Evans, St Dogmaels.

2 Rhagfyr (1887) Angladd cyntaf Byddin yr Iachawdwriaeth yn y fynwent

  • 2 1936 (Mer.) Cyngerdd yn y Pav: Côr yr Ysgol Uwchradd. Arweinydd: Leslie W. Evans; Bass Bariton: Idris Daniels; Tenor: Haydn Adams; Soprano: Jennie Evans-Jones; Contralto: Mattie Davies;  gyda Dan Matthews, Pontarddulais
  • 2 1887 (Gwe.) Angladd cyntaf Byddin yr Iachadwriaeth yn y fynwent: Thomas Davies, Mwldan.

6 Tachwedd (1968) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r Eglwys Gatholig newydd (1912) Pav yn agor

  • 6 1968 (Mer.) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r Eglwys Gatholig newydd. Contract o £49, 700.
  • 6 1912 (Mer.) Y Pav yn agor – gan y maer Ivor Evans am 7.30. Yn y toriad canwyd ‘Martyrs of the Arena’ gan Barti Meibion Aberteifi (yr arweinydd oedd H. H. Evans). Mynediad am 3c, 4c, a 6c. Plant hanner pris. Y gweithwyr cyntaf oedd Harold Squibbs; Ceidwad y neuadd a’r drws: Tom White Jones; Gofalu am y blwch talu: Fred Mulraine; Pianydd: Morien Peregrine; Gofalwyr tu fewn : John L Griffiths, W. Johnson; peirianydd: Owen Williams
  • 6 1908 (Gwe.) Claddu John Conwyson Roberts, 20 Stryd y Cei, 67 oed.