10 Sul y Cofio

1950au? Canon Hamer

1950au? Canon Hamer

Rhaglen 1975
Rhaglen 1975

Rhaglen 1975

Rhaglen 1975

Cofiwch brynu'r llyfr yma. £10 - Awen Teifi

Cofiwch brynu’r llyfr yma. £10 – Awen Teifi

  • 10 Sul y Cofio

26 Gorffennaf (1914) Paratoi am Ryfel

  • 26 1914 (Sul) Gadawodd ‘Cwmni C’ Aberteifi i Borthmadog o dan Lefftenant Griffith a’r ail Lefftenant Illtyd R. G. Jones. Pan dorrodd y Rhyfel allan ar 1 Awst dychwelodd y milwyr. Ar 4 Awst aeth Brydain i ryfel yn erbyn yr Almaen. Am 5.00 pm bu’r Tiriogaethwyr yn martsio o flaen y Guildhall. Anerchwyd gan y maer Maj. R. W. Picton Evans. Ar ôl yr anerchiad buont yn martsio trwy’r dref a lawr am y stesion er mwyn dal y trên yn barod i fynd lawr i’r Camp yn Dale, ger Milffwrd.