Siopau a busnesau Aberteifi: Yr hen a’r newydd

O gasgliad Keith Ladd (diolch yn fawr iawn)

Salt Rock

Bowen Brothers: 1897


Cardigan Antiques

Jenkins y Barbwr: 1960au


Veteran Horse Welfare

Glans Radios: 1960au


Original Factory Shop

James Gwalia


W. H. Smith

J. Clougher a’i fab: 1930au


Peacocks

Ideal Foodstores


Black Lion


Cardigan Sports

Flair: 1960au


Oriel Gelf Canfas

Morgan y Realm


Gwesty’r Angel


Sgwar Finch


Y Farced


Canolfan Teifi

Watts Bazzar


Copper Pot

Commercial


Happy City

D. W. Griffiths


Salon K27

Mapstones


A oes gennych atgofion am y llefydd yma? Unrhyw gwestiwn?
Cysylltwch â: whhowells@gmail.com
Sylwadau? Defnyddiwch y blwch isod:

31 Rhagfyr (1983) Bon Marche wedi cau

  • 31 1983 (Sad.) Bon Marche wedi cau. Pan agorwyd y siop yn 1907 “The support of the upper structure of the premises is by an iron girder weighing over five tons, which does away with all columns, and gives additional space internally. It is the first of its kind in Cardigan.”
  • 31 1887 (Sad.)  Adroddiad fod llun mewn crayon gan Frank Miles yn mynd i ymddangos yn rhifyn Ionawr o’r Cassell’s Magazine.

Dyna ni – blwyddyn gyfan o ddigwyddiadau!