Pobl Aberteifi 45: Dynion yn unig

Dynion yn unig yn gorymdeithio, tua 1900. Mae Arthur Ross Evans (â chap fflat a mwstas, ger y fenyw sy’n dal y babi) yng nghanol y llun yn edrych yn syth i’r camera. Mae’r cerddwyr yn dod i fyny Pendre, ac yn mynd heibio’r Ysgol Gynradd (ble mae’r hen Ganolfan Iechyd heddiw). Roedd ty’r prifathro o flaen yr ysgol a gellir gweld y wal a’r ffens (chwith cefn y llun). Beth oedd pwrpas yr orymdaith tybed? Wel ar dop y llun mae rhywun yn cario baner a chroes lliw gole arni.
Ar yr ail dy i fyny o’r Ysgol mae hysbyseb ‘Fry’s Chocolate’ yn y ffenest. Yn ôl cyfrifiad 1901 Margaret Williams oedd yn byw yma o 1901–14 gyda’i phlant David Gwilym, Mary Elizabeth a John Huw. Byddem yn ddiolchgar am unrhyw wybodaeth ychwanegol. (Diolch eto i S. G. King)

12 Rhagfyr (1986) Llifogydd lawr yn y Mwldan

Llifogydd yn y Mwldan

Llifogydd yn y Mwldan

  • 12 1986 (Gwe.) Llifogydd mawr yn y Mwldan
  • 12 1963 (Iau) Agoriad Caffi Henry Tudor, Stryd y Priordy
  • 12 1890 (Gwe.) Claddu Joseph Clougher, Stryd Fawr,73, siop bapur
  •  12 1867 (Iau) Dihirod yn dwyn £4 o flwch y genhadaeth ym Methania