28 Awst (1940) Ymweliad Syrcas Brenhinol Paulo.

  • 28 1940 (Mer.) Ymweliad Syrcas Brenhinol Paulo. Eliffantiaid, marchogwyr, mwnciod, cŵn, colomenod, cerddwyr weiar, ceffylau sy’n dawnsio, ceffylau bach, dirgelion o’r dwyrain a chlowns: Mynediad: 1/3, 2/4, 3/6. Plant: 6ch, 1/2 a 1/10
  • 28 1877 (Maw.) Contract, gwerth £204, am adeiladu wal ogleddol a gorllewinol y fynwent,  wedi mynd i’r Brodyr W. Evans a John Thomas, Cilgerran.

24 Gorffennaf (1901) Y car cyntaf yn cyrraedd!

  • 24 1901 (Mer.) Y car cyntaf yn cyrraedd y dref gan T. M. Daniel. Tipyn o stwr wrth i’r car ymlwybro lawr y Stryd fawr.
  • 24 1866 (Maw.) Syrcas yn cyrraedd! Steven’s Royal Menagerie & Foreign Legion o Adar a Chreaduriaid; Anghenfilod o’r Gwaelodion; Ymlusgiaid y Byd; Lladdwr Llewod; Dofwr Teigrod; a Hudwr Sarff. Dros 100 o wahanol anifeiliaid

13 Mehefin (1951) Gŵyl Gerddorol Aberteifi

  • 13 1951 (Mer.) Gŵyl Gerddorol Aberteifi: Perfformiad o Elijah ym Methania. Soprano Joan Alexander; Bass John Dethwick; Contralto Kathleen Joyce; Tenor Ritchie Thomas. Organydd yr Athro Edward Morgan. Mynediad 5/- and 3/6.
  • 13 1936 (Sad.) Ymweliad Syrcas Chapman.
  • 13 1825 (Llun) Perfformiad o ‘The Honey Moon or How to Rule a Wife!’ gan Mr a Mrs Horsman, Mr a Mrs Frimble, Mr a Mrs Colwell, Mr, Mrs a Master Potter, Mr Nickson, Mr Martin, a Mr Jones – 12 i gyd yn y Theatr, Aberteifi.