4 Hydref (1940) Tân yng Ngwesty’r Cliff

  • 4 1940 (Gwe.) Tân yng Ngwesty’r Cliff yn achosi £200 o ddifrod.
  • 4 1892 (Maw.) Marwolaeth y Cyrnol C. W. Miles, perchennog Stad y Priordy yn Nhy Burton Hill, Malmesbury swydd Wiltshire. Ef oedd 6ed mab Phillip John Miles, AS. Dilynwyd  y Cyrnel gan y Capten Napier Miles o’r Gwarchodlu Bywyd Cyntaf.
  • 4 1843 (Mer.) 129 o aelodau gan Y Gwir Iforiaid Aberteifi

23 Gorffennaf (1970) Agoriad yr Eglwys Gatholig

  • 23 1970 (Iau) Agoriad swyddogol yr Eglwys Gatholig am 6.30. Arweiniwyd y seremoni gan y Gwir Barchedig John E. Petit MA, Esgob Mynyw, a’r Gwir Barchedig Langton D. Fox, Esgob Cynorthwyol Mynyw.
  • 23 1968 (Llun) Tân yn y Clwb Rygbi
  • 23 1678 (Maw.) Aeth y Neptune o Ilfracombe â 15, 000 o gerrig i Ddulyn.

8 Ionawr (1872) Tân yn J. R. Daniel

  • 8 1872 (Llun) Mudiad yr Oddfellows yn cychwyn yn y dre. Mae rhai yn honni iddynt weld pobl od yn y dre cyn hyn!
  • 8 1872 (Llun) Tân wedi llosgi adeilad J. R. Daniel, Cabinet Maker, Stryd San Mair. Penderfynodd y Cyngor fod angen Injan Dân ar y dre.  Y bwriad oedd codi £102 trwy danysgrifiad. Ni welodd Aberteifi injan dân cyn 1930au – ail-law o’r enw ‘Ada’, o Gastell-nedd. Tan hynny –  bwcedi yn unig!
  • 8 1867 (Maw.) Bad achub ‘John Stuart’ allan eto yn helpu’r ‘Coronation’ o Bideford.