7 Hydref (1896) Gwynt, glaw, llanw uchel = llifogydd

 • 7 1896 (Mer.) Gwynt cryf, glaw trwm a llanw uchel yn achosi llifogydd difrifol yn y dref, nenwedig yn ardal y Mwldan, y Strand, Stryd Santes Fair, ac o gwmpas y Bont. Methodd trên 7.30 a chyrraedd tan 9. Erbyn 9.40 gwaethygodd y sefyllfa fel nad oedd yn ddiogel i’r trên adael yr orsaf. Dim llythyron na phapurau newydd tan Dydd Iau am 1.30.

3 Hydref (1952) Ynys Aberteifi am £300.

 • 3 1952 (Gwe.) Gwerthwyd Ynys Aberteifi am swm o £300 i ddyn o Aberteifi’n wreiddiol – Mr E. Clarke o Walton-on Thames.
 • 3 1914 (Sad.) Arestiwyd Almaenwr oedd yn gweithio yng Ngwesty’r Cliff. Aeth ag ef i Swyddfa’r Heddlu.
 • 3 1831 (Llun.) Gwasnaeth Coetsys ar fin dechrau rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin. O Westy’r Albion (Foundry Tce.) am 8.00 y bore a dychwelyd y diwrnod canlynol o’r Ivy Bush am 10.
 • 3 1821 (Wed.) Dienyddiwyd William James, 29 am dorri i mewn i dy a dwyn eiddo:

Ystyria lwybr dy draed a threfna dy holl ffyrdd yn uniawn  – Diarh 4, 26

Yn Aberteifi fe ddigwyddodd

Tro ar gyhoedd yr holl dre.

Eu fath ni fu ers ugain mlynedd

O’r blaen o fewn magwyry’r lle.

Dihenyddiwyd ar y grogbren

Fachgen ieuangc heini llon

Trwy yspeilio a lladratta

Daeth ef i’r sefyllfa hon.

J. Lloyd, Aberteifi on 13 Hyd. 1821.

Ballad argraffwyd gan Evan Jones, Heol-y-prior, Caerfyrddin.

20 Awst (1936) Ymweliad C. W. A. Scott â’r dre

 • 20 1936 (Iau.) Ymweliad C. W. A. Scott i’r dref. Peilot oedd Scott a enillodd y ras awyr gyntaf rhwng Lloegr ac Awstralia. Rhoddodd arddangosfa hedfan yn Parcylan, Tredefaid.
 • 20 1939 (Sul) Llifogydd yn y Mwldan
 • 20 1966 (Sad) Noson Fenisaidd yn Aberteifi yn denu miloedd i lan yr afon. Roedd y Teifi yn debyg iawn i’r Grand Canal!
 • 20 1984 (Llun) Newyddion fod Paul Ringer yn gorffen chwarae rygbi

27 Gorffennaf (1885) Cychwyn y Farced misol ym Mhensarnau

 • 27 1885 (Llun) Cychwyn y Farced misol ym Mhensarnau. Dosbarthwyd posteri a biliau llaw gan N. W. Mitchell, Clerc y Dref. Pan gyrhaeddodd y trên ym 1886 roedd cyfle i hysbysebu’r marchnadoedd.

Dyma Ysgawenydd, y bardd lleol:

The markets of late have suffered in town

Thro’ the want of conveyance close to the ground

Now the train is convenient and not far away

To carry the stock away the same day.

Good number of hurdles are here to keep,

Some for the cattle and some for the sheep.

And stables close by, and stalls all complete,

And corn, if required, or good hay to eat.

25 Gorffennaf (1964) Freddie Starr a’r Midnighters yn y Blac.

 • 25 1964 (Sad.) Freddie Starr a’r Midnighters yn y Blac.
 • 25 1901 (Iau) T. M. Daniel yn cychwyn gwasanaeth car i Gastellnewydd Emlyn mewn cystadleuaeth i’r bws. Cyflwynywd ail gar ar 30 Gorffennaf. ‘Mae’n debyg bydd y cynllun yn un parhaol’, medd y Teifi-seid.
 • 25 1876 (Maw.) Gweithwyr yn y Gwaith beics yn cael trip blynyddol i  Gwbert.