20 Awst (1936) Ymweliad C. W. A. Scott â’r dre

  • 20 1936 (Iau.) Ymweliad C. W. A. Scott i’r dref. Peilot oedd Scott a enillodd y ras awyr gyntaf rhwng Lloegr ac Awstralia. Rhoddodd arddangosfa hedfan yn Parcylan, Tredefaid.
  • 20 1939 (Sul) Llifogydd yn y Mwldan
  • 20 1966 (Sad) Noson Fenisaidd yn Aberteifi yn denu miloedd i lan yr afon. Roedd y Teifi yn debyg iawn i’r Grand Canal!
  • 20 1984 (Llun) Newyddion fod Paul Ringer yn gorffen chwarae rygbi

5 Mai (1930) Teithiau hedfan o Banc y Warren!

  • 5 1930 (Llun) Hedfan o Banc y Warren! Berkshire Aviation Tours yn rhedeg teithiau i ymwelwyr o Banc y Warren – bant o eiddo Esrom Evans, Aelybryn.
  • 5 1884 (Llun) Claddu John Rowland Daniel, 12 Stryd y Santes Fair, 52 oed, dodrefnydd ty.
  • 5 1859 (Iau) Suddo ‘Mary of Cardigan’ oedd yn cario llechi o Gilgerran