7 Hydref (1896) Gwynt, glaw, llanw uchel = llifogydd

  • 7 1896 (Mer.) Gwynt cryf, glaw trwm a llanw uchel yn achosi llifogydd difrifol yn y dref, nenwedig yn ardal y Mwldan, y Strand, Stryd Santes Fair, ac o gwmpas y Bont. Methodd trên 7.30 a chyrraedd tan 9. Erbyn 9.40 gwaethygodd y sefyllfa fel nad oedd yn ddiogel i’r trên adael yr orsaf. Dim llythyron na phapurau newydd tan Dydd Iau am 1.30.

31 Awst (1886) Faint o’r gloch mae trên 9 yn cyrraedd?

So'r trên yn dod tan bore fory!

So’r trên yn dod tan bore fory!

  • 31 1886 (Maw.) Agoriad swyddogol y Rheilffordd. Ychydig o ddathlu oedd ar y diwrnod oherwydd ‘roedd yr amser rhwng penodi’r diwrnod a’r diwrnod ei hun yn rhy fyr i drefnu  – ond roedd ‘na ychydig o faneri o gwmpas y dref.’ Dydd Mercher (y diwrnod canlynol) dechreuodd y trên i redeg.

27 Gorffennaf (1885) Cychwyn y Farced misol ym Mhensarnau

  • 27 1885 (Llun) Cychwyn y Farced misol ym Mhensarnau. Dosbarthwyd posteri a biliau llaw gan N. W. Mitchell, Clerc y Dref. Pan gyrhaeddodd y trên ym 1886 roedd cyfle i hysbysebu’r marchnadoedd.

Dyma Ysgawenydd, y bardd lleol:

The markets of late have suffered in town

Thro’ the want of conveyance close to the ground

Now the train is convenient and not far away

To carry the stock away the same day.

Good number of hurdles are here to keep,

Some for the cattle and some for the sheep.

And stables close by, and stalls all complete,

And corn, if required, or good hay to eat.

11 Mawrth (1949) Ail-agor y ‘Victoria Restaurant a Milk Bar’, Stryd y Priordy

  • 11 1949 (Gwe.) Ail-agorwyd y ‘Victoria Restaurant a Milk Bar’, Stryd y Priordy, ar ôl gwaith cynnal a chadw. Ar agor tan 10.00 p.m. bob dydd. Cinio, te, prydau ysgafn, swper, a bwyd twym ar gael trwy’r dydd. Stafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd a chymdeithasu. Croeso i Bawb. Perchennog Bert Hallam. Ffôn 231.
  • 11 1918 (Llun) Apwyntiwyd R. I. John fel meistr yr orsaf drên.