12 Rhagfyr (1986) Llifogydd lawr yn y Mwldan

Llifogydd yn y Mwldan

Llifogydd yn y Mwldan

  • 12 1986 (Gwe.) Llifogydd mawr yn y Mwldan
  • 12 1963 (Iau) Agoriad Caffi Henry Tudor, Stryd y Priordy
  • 12 1890 (Gwe.) Claddu Joseph Clougher, Stryd Fawr,73, siop bapur
  •  12 1867 (Iau) Dihirod yn dwyn £4 o flwch y genhadaeth ym Methania

7 Hydref (1896) Gwynt, glaw, llanw uchel = llifogydd

  • 7 1896 (Mer.) Gwynt cryf, glaw trwm a llanw uchel yn achosi llifogydd difrifol yn y dref, nenwedig yn ardal y Mwldan, y Strand, Stryd Santes Fair, ac o gwmpas y Bont. Methodd trên 7.30 a chyrraedd tan 9. Erbyn 9.40 gwaethygodd y sefyllfa fel nad oedd yn ddiogel i’r trên adael yr orsaf. Dim llythyron na phapurau newydd tan Dydd Iau am 1.30.