CYNNWYS**


Mae’r ‘ffeithiau’ sy’n ymddangos o dan DYDDIAD yn ‘Ar y Diwrnod Hwn’ wedi’u hail drefnu fan hyn o dan penawdau (PWNC) A-Z, gan obeithio y bydd yn help wrth chwilio am ffaith arbennig.

29 Rhagfyr (1939) 146ed yn gadael Aberteifi am Landudno

Aberteifi a’r Môr 1

Aberteifi a’r Môr 2

29 Rhagfyr (1939) 146ed yn gadael Aberteifi am Landudno

23 Rhagfyr (1880) Anghofiwch am y SATS a’r PISAS. [ADDYSG]

18 Ebrill (1952) Apwyntio Roderic Bowen fel QC yn 38 oed [AELOD SENEDDOL]

20 Mai (1966) Roderic Bowen ddim yn sefyll eto! [AELOD SENEDDOL]

30 Rhagfyr (1983) AIL SYMUDIAD – cyngerdd olaf?

21 Mai (1818) Llong yr ALBION yn gadael Aberteifi am America

11 Ebrill (1819) Yr ALBION yn mynd am Newfoundland

11 Mehefin (1819) Yr ALBION wedi cyrraedd Canada

30 Medi (1679) ‘Antilope of Wyer’ yn hwylio i Ddulyn

6 Chwefror (1850) ‘Thetis’ o Limeric mewn trafferth. 11 wedi boddi [BAD ACHUB].

5 Ionawr (1867) BAD ACHUB yn achub 6

17 Mawrth (1873) Achub 7 o’r ‘Dollart’. [BAD ACHUB]

19 Tachwedd (1875) BAD ACHUB y ‘John Stuart’ allan

16 Ebrill (1877) BAD ACHUB John Stuart yn achub y ‘Mary Helen o Fowey’

12 Gorffennaf (1888) Medal i William Niles [BAD ACHUB]

21 Hydref (1871) BANC NP yn agor yn Stryd y Cei

26 Medi (1973) Ymddeoliad D. H. Davies, rheolwr banc NP

5 Mai (1930) Teithiau hedfan o BANC Y WARIN!

12 Chwe (1960) Mast ar gyfer teledu ‘piped’ ar BANC Y WARIN

Ysbyty Aberteifi

7 Awst (1901) Tour de Gwbert! [BEICS]

16 Mawrth (1900) BEIBLAU ar werth yn siop ddillad H. Morgan, y Stryd Fawr

2 Ebrill (1832) Marw y Parchg John Herring, BETHANIA yn ei gartref yn Llwynpiod

25 Medi (1842) Cenhadaeth y Bedyddwyr ym Methania

18 Mehefin (1880) Y Parchg John Williams yn cychwyn ym Methania

17 Hydref (1880) Bedyddio 10 yn y Teifi [BETHANIA]

1 Chwefror (1882) Agoriad swyddogol Festri BETHANIA

20 Ebrill (1949) ‘Meseia’, gan Handel ym METHANIA; marw y Parchg Eseia Williams

12 Medi (1953) Gladys Aylward ym METHANIA

9 Ebrill (1958) Dadorchuddio cof-faen i’r Parchg Esaia Williams, BETHANIA

12 Ionawr (1964) BETHANIA ar dân

27 Chwefror (1970) Ieuenctid BETHANIA yn cwrdd â George Thomas

1 Rhagfyr (1966) Simne BINGHAM House trwy’r to

9 Ionawr (1964) Ricky and the Raiders yn y BLAC LEION

25 Ionawr (1964) Roy Denvers a’r Commancheros yn y BLAC LEION.

23 Ebrill (1964) Ymweliad Screaming Lord Sutch â’r BLAC LEION

25 Gorffennaf (1964) Freddie Starr a’r Midnighters yn y BLAC LEION

21 Mawrth (1953) Clatsho yn y Neuadd Ymarfer neu BOCSO yn y Drill ‘all!

31 Rhagfyr (1983) BON MARCHE wedi cau

2 Mehefin (1926) Agor Lawnt BOWLIO newydd y dre

13 Mai (1966) Bendithio’r Lawnt BOWLS newydd

2 Gorffennaf (1969) Cofio ’69? [BRENHINOL]

12 Tachwedd (1968) “Charles Windsor shall not pass. Remember 1282” [BRENHINOL]

14 Ebrill (1879) 100, 000 o frics [BRICS] i Ddoc Penfro

3 Gorffennaf (1927) Ble mae’r simne wedi mynd? [Gwaith BRICS]

6 Ebrill (1912) Marw William Roberts, awdur y dôn BRYNGOGARTH

31 Hydref (1928) Cinio cyntaf y BUFFS yn y Blac Leion.

26 Ebrill (1876) Sefydlu BWRDD CLADDU

27 Medi (1877) Y Bwrdd Claddu yn leso ceubwll y cerrig mân

10 Mawrth (1905) BWS cyntaf rhwng Castellnewydd Emlyn ac Aberteifi

8 Ebrill (1949) BWTSHERIAID Aberteifi yn gwerthu cig ceffyl?!

2 Rhagfyr (1887) Angladd cyntaf BYDDIN YR IACHAWDWRIAETH yn y fynwent

14 Chwefror (1969) BYDDIN RHYDDID Cymru [FWA] wedi cyrraedd Aberteifi

23 Chwefror (1960) Cliff Richard yn ymweld â chaffi [CAFFI] PENRI

25 Mawrth (1949) CAFFI Tudor House, 21 Stryd Fawr wedi agor.

22 Mai (1871) Gosodwyd y CANON o flaen y Guildhall

4 Medi (1884) Olwynion newydd ar y Canon

19 Ebrill (1896) Miss Rosina Davies, yr Efengylydd o Dreherbert yng Nghwrdde Mawr CAPEL MAIR

13 Rhagfyr (1908) Marw y Parchg T. J. Morris, CAPEL MAIR

7 Chwefror (1939) Cyfarfod sefydlu Y Parchg D. J. Roberts, CAPEL MAIR

16 Awst (1941) Marw Y Parchg T. Esger James, CAPEL MAIR

20 Medi (1985) Y Parchg D. J. Roberts yn dathlu’r 50 [CAPEL MAIR].

21 Medi (1986) Parchg J. Arwyn Phillips yn cychwyn yng Nghapel Mair

19 Medi (1970) Canmlwyddiant CAPEL MAIR

24 Gorffennaf (1901) Y CAR cyntaf yn cyrraedd!

18 Tachwedd (1938) Morris 8 newydd wedi cyrraedd! [CAR]

4 Mehefin (1880) CARCHAR Aberteifi ar werth.

3 Tachwedd (1964) CARDIGAN ARMS yn ail agor

29 Hydref (1895) Barnabus Brown, Abertawe – carcharor cyntaf yn y Carchar newydd

23 Tachwedd (1284) Y Brenin Iorwerth I yn aros yn y CASTELL

1 Mehefin (1295) Ymweliad Edward I â’r CASTELL

21 Rhagfyr (1897) Saethu yn y CASTELL

15 Chwefror (2013) Gwaith yn dechrau i adfer y CASTELL

8 Mawrth (2013) Mae’r stanshiwns yn dod lawr [CASTELL]

1 Ebrill (2013) Wy deinosor wedi dod i’r golwg ar safle’r CASTELL

31 Mai (1827) Gosod carreg sylfaen CASTLE GREEN

8 Tachwedd (1882) CLADDU Dr Noot

24 Ionawr (1887) CLADDU y Capten Gillespie

24 Tachwedd (1887) CLADDU Mary Owens, Catherine Row

14 Awst (1888) CLADDU William James, Gwalia House

15 Tachwedd (1888) CLADDU Evan Jones, ffotograffydd

16 Gorffennaf (1890) CLADDU Margaret Elizabeth Weston.

23 Hydref (1891) CLADDU George Trollip, 4 oed

11 Gorffennaf (1893) CLADDU John James, Strand, y gof

22 Ionawr (1894) CLADDU Anne Wigley, 23 oed, paciwr brics

14 Mehefin (1894) CLADDU Scott Freeland Kelly, Ffowndri Bridgend

5 Tachwedd (1895) CLADDU Charles Allen

22 Rhagfyr (1897) CLADDU Pritchard Evans, Stryd Napier, mab 1 mlwydd oed Evan y saer

22 (1897) CLADDU John Phillips, morwr

3 Rhagfyr (1898) CLADDU Trevor S. Richards, Heathfield, 5 mlwydd oed.

27 Rhagfyr (1898) CLADDU mab 19 oed y Parchg T. J. Morris, Capel Mair

25 Tachwedd (1899) CLADDU William Jenkins, Drawbridge, mab David y gof

28 Tachwedd (1899) CLADDU Mildred A. Harper

2 Mai (1900) CLADDU Elinor Daniel, Bingham House

4 Rhagfyr (1900) CLADDU’r cyn ficer

4 Mai (1908) CLADDU J. W. M. Smith, Swyddog Treth Incwm

29 Gorffennaf (1915) CLADDU Webb y watches

5 Gorffennaf (1918) CLADDU Sarah Clougher

20 Gorffennaf (1920) CLADDU Mrs M. M. Davies, Aberdâr

26 Mai (1925) CLADDU W E Y James, Caemorgan, cyfreithiwr

26 Mawrth (1969) CLADDU Tommy Jeremiah – un a oroesodd suddo’r HMS Majestic yn 1915

19 Mehefin (1980) CLADDU Hubert Maxwell Davies

4 Hydref (1940) Tân yng Ngwesty’r CLIFF

1 Mawrth (1963) Dick Richardson, y bocsiwr yn y CLIFF HOTEL

31 Awst (1892) Y CLOC yn cyrraedd

4 Chwefror (1878) CLOCH newydd i’r Ysgol. Ding-dong!

28 Mawrth (1688) Neptune o Ilfracombe wedi cyrraedd a 9 tunnell o goed [COED] o Abermo.

4 Mawrth (1949) Athro T. J. Morgan, COLEG CAMBRIA yn sâl

2 Hydref (1964) Howard Winstone yn y COMMERCIAL

20 Mehefin (1854) Apwyntiad David Davies fel Prisiwr Swyddogol y COMYN

17 Rhagfyr (1869) Ar werth: 60 acer o dir COMYN

1 Medi (1970) CONCORDE yn hedfan dros y dref

15 Gorffennaf (1953) Clwb CRICED Morgannwg yn sgorio 172 yn erbyn Aberteifi.

4 Ebrill (1827) CROGI am ddwyn hen ddillad

15 (1968) Achos o gyffuriau o flaen Ynadon Aberteifi am y tro cyntaf! [CYFFURIAU]

9 Mai (1653) Geni CYNGOR TREF Aberteifi – ble mae’r balwns?

5 Rhagfyr (1947) CYNGHORWYR Tref Aberteifi ar eu gliniau!

30 Mehefin (1950) CYNGHORYDD yn ymddiswyddo –’dim bocsio fan hyn’

22 Chwefror (1950) CYMDEITHAS GORAWL Aberteifi yn perfformio ‘Judas Maccabeus’

21 Chwefror (1951) CYMDEITHAS GORAWL Aberteifi yn perfformio ‘Sant Pawl’, Mendelssohn

18 Hydref (1880) ‘Diarhebion a’u hystyr’, CYMDEITHAS LENYDDOL Aberteifi

3 Mai (1824) Sefydlu’r CYMREIGYDDION yn yr Angel

17 Awst (1892) Daeargryn!

20 Chwefror (1878) DARLITH ar ‘Handel’

2 Awst (1940) DELICATESSEN yn agor ym Mhendre

10 Hydref (1986) DERBYNIAD DINESIG i Jonathan Jones

19 Rhagfyr (1929) Danso yn y DRILL HALL

8 Awst (1980) Bennett yn yr EAGLE!

17 Chwefror (1941) Yr EFACIWIS wedi cyrraedd.

14 Gorffennaf (1944) Rhagor o EFACIWIS

6 Tachwedd (1968) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r EGLWYS GATHOLIG newydd

23 Gorffennaf (1970) Agoriad yr EGLWYS GATHOLIG

12 Hydref (1979) Y CATHOLIGION yn dathlu’r 75

7 Mehefin (1877) Organ newydd yn yr EGLWYS

26 Tachwedd (1950) Pregeth olaf y Parchg E. Lee Hamer yn yr EGLWYS

23 Ionawr (1951) Cyfarfod sefydlu y Parchg D. T. Price [EGLWYS S MARY]

10 Rhagfyr (1878) EIRA a blawd llif!

7 Ionawr (1892) T. E. Ellis yn methu cyrraedd oherwydd yr EIRA

23 Mawrth (1970) EIRWEN CLEANERS wedi symud i 45 Pendre

6 Gorffennaf (1975) Cymanfa Ganu Gwyl Cyhoeddi EISTEDDFOD  76

1 Awst (1976) Cychwyn EISTEDDFOD y Dathlu

6 Awst (1976) Tafodau Teifi. We chi’n ‘na? [EISTEDDFOD]

5 Awst (1976) Mae’r Gadair wedi mynd i … Alan Llwyd! [EISTEDDFOD]

4 Awst (1976) Caleb a’r dwlals rhywun? [EISTEDDFOD]

3 Awst (1976) Mae’r goron wedi mynd i … Alan Llwyd [EISTEDDFOD]

Seremoni y Cyhoeddi EISTEDDFOD 2020 a Gorseddu’r Archdderwydd ar Gae Chwarae Ysgol Uwchradd Aberteifi 29.6.2019

25 Rhagfyr (1176, 1888, 1889, 1909, 2013) EISTEDDFOD

31 Ionawr (1970) Cannoedd o FFERMWYR ar strydoedd Aberteifi i gwrdd â James Callaghan

25 Rhagfyr (1176, 1888, 1889, 1909, 2013) EISTEDDFOD

9 Hydref (1993) Dadorchuddio Plac yr EISTEDDFOD

6 Mawrth (1682) Mae’r ERYR wedi glanio

22 Gorffennaf (1966) FASHION TRENDS yn agor

22 Mehefin (1897) Agoriad swyddogol Gerddi FICTORIA

12 Awst (1898) Band yn chwarae yng ngerddi FICTORIA am y tro cyntaf

Y Ffair ‘slawer dydd

9 Tachwedd – Diwrnod FFAIR!

29 Mai (1953) Caffi FECCI wedi agor, 12 Pendre

27 Tachwedd (1914) FFOADURIAID o Wlad Belg wedi cyrraedd

22 Ebrill (1852) GENI Frank Miles

14 Mawrth (1927) GENI G. Berwyn Williams

6 Mai (1888) GENI’r Athro Lenny Owen

23 Mai (1969) Agor cafe GINA’s

13 Hydref (1608) GLO o Christwell

17 Gorffennaf (1919) Pris GLO yn codi. Dewch i brotesto!

8 Rhagfyr (1851) Bydded GOLEUNI!

26 Ionawr (1895) Cyfarfod: Cwrs GOLFF newydd i Gwbert?

19 Awst (1936) Agoriad y Clwb Golff

8 Gorffennaf (1858) Gosod carreg sylfaen y GUILDHALL

9 Gorffennaf (1859) Y GUILDHALL lan – y Farced nawr ar agor

GUILDHALL: Pobl 1935/6

GUILDHALL: Pobl 1936

12 Mehefin (1878) ‘Semi National’ llwyddiannus arall! [GŴYL FAWR]

15 Mai (1958) Un o Gyngherddau mawr GŴYL FAWR Aberteifi

27 Mehefin (1982) Cyngerdd GŴYL FAWR Aberteifi

28 Mehefin (1987) GŴYL FAWR Aberteifi: cyngerdd Côr Telyn Teilo a Margaret Williams

19 Mawrth (1991) Marw Owen M. Owen (Mr GŴYL FAWR Aberteifi)

13 Mehefin (1951) GŴYL GERDDOROLl Aberteifi

27 Mai (1915) Suddo’r HMS MAJESTIC. Morwyr lleol yn saff.

17 Mehefin (1915) Croeso nôl i arwyr yr HMS MAJESTIC.

5 Hydref (1956) Yr HAFOD yn agor ar gost o £47, 000

14 Rhagfyr (1866) Cyflwyno HERS i’r dref

30 Tachwedd (1898) Clwb HOCI: Aberteifi 0 Castellnewydd Emlyn 2

20 Mawrth (1970) HODGES yn ail agor

10 Medi (1951) Agor HOME AND COLONIAL

29 Tachwedd (1944) Cyngerdd yr HOME GUARD

26 Hydref (1880) Agoriad swyddogol Hope Chapel

30 Ebrill (1888) Parchg M. Evans, HOPE Chapel yn gadael

21 Gorffennaf (1973) Ympryd 24 awr er mwyn cefnogi Ffred Ffransis… [IAITH]

3 Medi (1970) Agoriad swyddogol IDEAL Foodstores ar y Stryd Fawr

19 Medi (1963) Y LAMB yn ailagor!

8 Chwefror (1966) LLIFOGYDD!

7 Hydref (1896) Gwynt, glaw, llanw uchel = LLIFOGYDD

10 Mai (1687) Good Behaviour i Lundain [LLONGAU]

11 Rhagfyr (1849) Ffansi Fancy? [LLONGAU]

31 Gorffennaf (1874) Lansio’r Lizzie Ellen [LLONGAU]

29 Mawrth (1987) Ail agor Y TABERNACLl

29 Mawrth (1877) Lansio Y LLONG Lestri

20 Hydref (1880) Peryglon teithio ar y môr [LLONGAU]

7 Gorffennaf (1900) LLONGAU RHYFEL ym Mae Ceredigion

30 Ionawr (1950) Agor y LLYFRGELL

14 Medi (1994) Agoriad y LLYFRGELL yng Nghanolfan Teifi

6 Medi (1852) Y MAER yn edrych yn smart!

12 Mawrth (1897) Crud arian i’r MAER

14 Tachwedd (1902) Tshaen newydd i’r MAER

28 Mai (1950) Sul y MAER: Cyng. J. R. Daniel

15 Rhagfyr (1950) Gwisg newydd i’r MAER

21 Mehefin (1982) Marw cyn faer yn Rwsia [MAER]

10 Chwefror (1992) Marw y cyn-faer [MAER] Mrs Frances Mason.

2 Chwefror (1882) Marw James Williams, MAER yn 1877

22 Tachwedd (1985) Capel Gorffwys MAESYFELIN yn agor

28 Ebrill (1197) MARW yr Arglwydd Rhys

31 Mawrth (1888) MARW Asa J. Evans, cyfreithiwr

26 Awst (1899) MARW H. R. Daniel

28 Medi (1913) Marwolaeth C.E.D. Morgan-Richardson, cyfreithiwr

14 Hydref (1921) Bu FARW Dr Stephens, Tymawr

25 Mehefin (1982) MARW Dr. Lloyd Davies

3 Mehefin (1984) MARWOLAETH Miss S. R. Owen

17 Ionawr (1988) Marw T. T. Lloyd, cyn faer y dre

2 Ionawr (1917) Diwedd ar y MECHANICS INSTITUTE

1 Mai (1921) Pris MENYN wedi cwmpo

15 Ionawr (1932) Y MOOSE yn cyrraedd Aberteifi

11 Medi (1878) Gosod carreg sylfaen MOUNT ZION

24 Mai (1880) Agoriad swyddogol MOUNT ZION

3 Ebrill (1925) Marw y Parchg George Hughes, MOUNT ZION

15 Mehefin (1874) 20fed plentyn i Mariah Blake, MWLDAN!

10 Awst (1875) Dwy hen wraig yn boddi ar ôl llifogydd yn y MWLDAN!

25 Chwefror (1881) Amlfiliwnydd o’r MWLDAN (efallai yr unig un?!)

12 Rhagfyr (1986) Llifogydd lawr yn y MWLDAN

1 Gorffennaf (1880) Dim Eglwyswyr fan hyn! [MYNWENT]

10 Ionawr (1897) Plannu coed ar y NETPOOL

28 Chwefror (1941) OBE i John Morris

24 Mehefin (1995) ORDEINIO John Esau

6 Tachwedd (1912 PAF yn agor

1 Ionawr (1916) Calennig yn y PAF gan y maer

3 Chwefror (1930) Cwmni Drama Will Haggar a Jenny Lindon yn y PAF

13 Chwefror (1930) Ffilm o ddrama ‘Maid of Cefn Ydfa’ yn y PAF

27 Ionawr (1938) Yn y PAF: Opera: ‘Joseph’ gan Joseph Parry

9 Mehefin (1939) Perfformiad o ‘Gwraig y Ffermwr’ PAF

3 Mawrth (1949) Drama yn y PAF

16 Hydref (1951) Twelfth Night yn y PAF

28 Ionawr (1953) ‘Lady Godiva Rides Again’ yn y PAF

8 Hydref (1956) John Wayne yn Blood Alley yn y PAF!

15 Ebrill (1963) Harold Lloyd’s World of Comedy (U) ymlaen yn y PAF

14 Mai (1963) Nikki Wild Dog of the North (U) mlaen yn y PAF.

16 Tachwedd (1973) Under Milk Wood yn y PAF

18 Chwefror (1983) Reslo yn y PAF

2 Hydref (1984) Y PAF yn cau.

5 Ebrill (1978) Claddu Trevor Williams, rheolwr y PAF

29 Ionawr (1953) Cloc ar gyfer y PAFILIWN CHWARAEON (Parc y Reiffl) wedi cyrraedd.

18 Medi (1964) Mae’r swings yn symud! [PARC y RIFLE]

25 Ebrill (1949) Aberteifi v. Abertawe AFC [PÊL-DROED]

13 Gorffennaf (1991) Pobl y Cwm v. Barbariaid Aberteifi [PEL-DROED]

27 Gorffennaf (1885) Cychwyn y Farced misol ym Mhensarnau [PENSARNAU]

3 Ionawr (1682) Allforio PENWAIG

22 Ebrill (1949) Gosodwyd Pwmp petrol tu fas i Garej PIONEER

13 Ionawr (1873) Urien Rheged Edwards yw’r PRIFATHRO newydd

26 Chwefror (1938) Marw Dr Dan Rees, y PRIFATHRO

18 Mai (2009) Marw Dewi Maelor Lloyd, cyn brifathro [PRIFATHRO].

16 Rhagfyr (1966) Achub PRIDE MORETA O THORN!

4 Ionawr (1985) Dechrau adeiladu’r PWLL NOFIO

13 Ebrill (1921) RASIO CEFFYLAU yn Greenland Meadows

30 Mawrth (1985) Bwcis y dre yn llefen fel babis! [RASIO CEFFYLAU]

12 Ebrill (1985) Hywel yn derbyn derbyniad dinesig [RASIO CEFFYLAU

9 Mawrth (1957) Pen blwydd hapus Jonathan Jones, Pencampwr y Byd, 1998 [RASIO CYCHOD]

23 Mehefin (1842) Terfysgoedd REBECCA: iete lleol yn yfflon

11 Ionawr (1952) Tai newydd RIDGEWAY

7 Rhagfyr (1964) Clwb ROTARI Aberteifi yn cychwyn

27 Ebrill (1967) Agoriad swyddogol y Clwb RYGBI

5 Medi (1969) Agoriad swyddogol y Clwb RYGBI

27 Hydref (1970) Gareth Edwards yn y Clwb RYGBI

16 Chwefror (1980) Paul Ringer – bant o’r cae?! [RYGBI]

20 Rhagfyr (1878) RHEW caled

6 Ionawr (1895) Y Teifi wedi RHEWI

18 Ionawr (1985) RHEW ac eira

13 Medi (1968) Canolfan Gymunedol RHOS-Y-DRE wedi agor

26 Gorffennaf (1914) Paratoi am RYFEL

Medi (1939) Teifi-seid: ‘We are at War’ [RHYFEL BYD 2]

8 Mehefin (1946) Dathlu heddwch yn Ewrop a’r Dwyrain pell [RHYFEL BYD 2]

Sadwrn Barlys

17 Ebrill (1953) ‘SEBRA crossings’ wedi cyrraedd!

29 Awst (1923) Dadorchuddio’r SENOTAFF

18 Mawrth (1949) 3-piece suites i gael am £37.8.0 yn y SHIRE HALL

16 Mai (1970) SIOP ROBERTS yn cau

17 Mai (1976) Marw Bedwyr Davies, SIOP Y CASTELL

15 Mawrth (1934) SS HEREFORDSHIRE mewn trafferth

21 Ebrill (1894) SS SEAFLOWER yn helpu’r John James o Aberystwyth

19 Ionawr (1900) STRYD NAPIER ar agor

11 Chwefror (1861) Enw newydd ar y Stryd Newydd = STRYD Y PRIORDY

10 Tachwedd Sul Y COFIO

Syffragét o Feidrfair?

23 Awst (1878) Aberteifi – Prif SWYDDFA BOST

21 Ionawr (1905) SWYDDFA POST newydd wedi agor

28 Awst (1940) Ymweliad SYRCAS Brenhinol Paulo.

24 Hydref (1870) Y Parchg Mydrim Jones yn cychwyn yn y TABERNACL

20 Ionawr (1896) Y Parchg J. Moelwyn Hughes yn cychwyn yn y TABERNACL

6 Hydref (1897) Mab i’r Parchg J. G. (Moelwyn) Hughes [TABERNACL]

14 Ionawr (1969) Sefydlu Y Parchg Richard Jones yn y TABERNACL

29 Mawrth (1987) Ail agor Y TABERNACL

30 Hydref (1993) Sefydlu Y Parchg G. Madoc-Jones [TABERNACL]

16 Ionawr (1999) Cyfarfod sefydlu y Parchg Raymond Jones yn y TABERNACL

11 Hydref (1989) Sefydlu Y Parchg Ifor ap Gwilym yn y TABERNACL

5 Chwefror (1900) Gormod o ganu yn y TAFARDNDAI!

8 Ionawr (1872) TâN yn J. R. Daniel

11 Tachwedd (1903) TȂN wedi llosgi siop B. B. Davies

6 Rhagfyr (1968) Pris y TEIFI-SEID yn codi i 6d

10 Ebrill (1970) Pris y TEIFI-SEID yn codi i 8d. (3c)

Pwy oedd Telynog?

28 Hydref (1840) Sheridan’s Rivals yn y Theatr, Aberteifi

24 Medi (1984) Syr Geraint yn dadorchuddio’r garreg goffa yn THEATR MWLDAN

9 Chwefror (1842) Cyngor yn dechrau amgau TIR COMYN y dref.

19 Hydref (1956) Noson chwist y TORIAID IFANC yn y Guildhall

9 Rhagfyr (1968) Teiars a batris gan TREHARNE

31 Awst (1886) Faint o’r gloch mae TRÊN 9 yn cyrraedd?

25 Mai (1963) TRÊN nwyddau olaf mas o’r dre

1 Tachwedd (1950) UFOs yn hedfan dros y dre

11 Mawrth (1949) Ail-agor y ‘VICTORIA Restaurant a Milk Bar’, Stryd y Priordy

27 Mawrth (1929) Sefydlwyd WI Aberteifi

22 Mawrth (1865) Masterchef yn eisiau ar gyfer y WYRCWS?

13 Mawrth (1897) Y WYRCWS yn helpu 31 o dramps

4 Gorffennaf (1899) Claddu Lewis Evans o’r WYRCWS

21 Awst (1908) Mae hwnna’n debyg i dywysog Siam! [YMWELWYR]

20 Awst (1936) Ymweliad C. W. A. Scott â’r dre

28 Ebrill (1938) YMWELIAD Amy Johnson

7 Mai (1949) YMWELIAD Edwin Heath!

22 Awst (1950) YMWELIAD Richard Dimbleby

10 Gorffennaf (1953) Pwy yw hwnna? – Wally Barnes wrth gwrs! [YMWELWYR]

27 (1954) Gregory Peck yn cael cinio (i ddau!) yn yr Angel [YMWELWYR]

3 Hydref (1952) YNYS Aberteifi am £300.

8 Mai (1922) Llawdriniaeth gyntaf yn YSBYTY Aberteifi

28 Gorffennaf (1922) Margaret Lloyd George yn agor yr YSBYTY

7 Medi (1953) 212 o ddisgyblion yn yr YSGOL GENEDLAETHOL

18 Gorffennaf (1968) Agor yr YSGOL GYNRADD

4 Tachwedd (1895) Agoriad Ysgol ar gyfer bechgyn yn yr YSGOL RAMADEG

20 Tachwedd (1848) “Rhaid i’r plant ddod i’r ysgol yn lân: Rheolau Ysgol

21 Tachwedd (1896) Ysgol ar gau oherwydd clwy’r pennau (mwmps)

22 Medi (1953) Agoriad swyddogol yr YSGOL BABANOD

12 Mai (1897) Gosod cerrig goffa YSGOL UWCHRADD Aberteifi.

30 Gorffennaf (1898) Arholiadau ysgoloriaethau yn yr YSGOL UWCHRADD

23 Medi (1898) Agoriad swyddogol y Cownti Sgwl [YSGOL UWCHRADD]

26 Rhagfyr (1936) Aduniad hen ddisgyblion yr YSGOL UWCHRADD

18 Rhagfyr (1940, 1963, 19…) Gilbert & Sullivan yn ffefryn yn yr Ysgol UWCHRADD!

24 Chwefror (1947) ‘Merry England’ yn yr YSGOL UWCHRADD

6 Mehefin (1952) Agoriad swyddogol iet yr YSGOL UWCHRADD