22–30 Mehefin


 • 30 1950 (Gwe.) Cyngh. Rosina Davies yn ymddiswyddo o Gyngor y Dref oherwydd dymuniad Clwb Bocsio Aberteifi i ddefnyddio’r Farchnad Gig. Ganed y Parchg Rosina Davies yn Llandudoch, a symud wedyn i Gwm Rhondda. Bedyddiwyd ar 27 Awst 1911 a dechrau pregethu y noson honno. Bu’n gwasanaethu ym Mryn Seion, Cwmtwrch, 1926–8 a chafodd ei hordeinio. Dychwelodd nôl i Landudoch ym 1930 gyda’i mam. Bu’n cynorthwyo ym Mlaenwaun, 1930–40, ac ym Methania, 1941–60. Ym 1933 priododd David Evan Davies, bwtshwr [ochr draw Neuadd y Sir (Shire Hall)]. Hi oedd y fenyw gyntaf ar Gyngor y Dre, ac ym 1943 y fenyw gyntaf fel maer. Bu farw 3 Gorffennaf 1983, 87 oed.
 • 30 1921 (Iau) Ffurfio Cwmni Clwb Rhyddfrydwyr Aberteifi cyf.
 • 29 1880 (Maw.) Ordeinio T. E. Davies, mab Daniel Davies, Pwllhai i ofalu am eglwysi Cwmaman a Cross Inn, sir Gaerfyrddin.
Gwyl Fawr Aberteifi 1987
Gwyl Fawr Aberteifi 1987
 • 28 1987 (Sun.) Gwyl Fawr Aberteifi: Concert with Côr Telyn Teilo; Margaret Williams (soprano); Tom Davies (baritone); Wyn Hyland (piano). President H. Gwyndaf Williams, esq. Farnborough.
 • 28 1900 (Sul) Cyngerdd awyr agored gyntaf yng Ngherddi Fictoria
Gwyl Fawr Aberteifi 1982
Gwyl Fawr Aberteifi 1982
 • 27 1982 (Sul) Gwyl Fawr Aberteifi: Cyngerdd Ola’r Wyl: Cardiff Chorale o dan arweiniad Anthony Hose; trwmpedwyr: Lynne Stoneman a Trevor Isaac. Llywydd : Dr Paul Rowlands; Cadeirydd: Y Parchg Arthur Evans-Williams
 • 27 1871 (Maw.) Hanner diwrnod o wyliau yn Aberteifi ar achlysur priodas David Griffith Davies, Pantygrwndy a Miss Arabella Berrington.
 • 26 1922 (Llun) Claddu Edward Claude Jeffs, Imperial Club, Stryd yr Eglwys, mab 6 wythnos oed Wyndham.
 • 25 1982 (Gwe.) Marw Dr Lloyd Davies, Ty Mawr, 98 oed.
 • 24 1995 (Sad.) Ordeinio John Esau gan yr Esgob Ivor Rees
 • 23 1842 (Iau) Terfysgoedd Rebecca wedi distrywio 2 iet: iet Heol Aberystwyth ger Pensarnau , ac wedyn iet Rhydyfuwch ar yr hen hewl i Gastellnewydd Emlyn.

 “The inhabitants of Cardigan were greatly alarmed on Friday evening by Rebecca and her daughters paying a visit to the Pensarnau Turnpike Gate, on the Aberystwyth Road, and the Rhydyfuwch gate on the Llangoedmor Road.

“At about 11 o’clock in the evening, a large party were seen coming down Cardigan Common preceded by about six horsemen, exceedingly well mounted, the rest on foot. The horses were in full gallop, and those on foot running after them at a rapid pace. They were all disfigured, having their faces blackened, and wearing some women’s clothes, and otherwise disguised, carrying with them guns, swords, scythes, pitchforks, and other weapons of destruction, intended no doubt as self defence in the event of being attacked. Immediately on their arrival at the Pensarnau Gate, the work of demolition began and the saws and hatchets were distinctly heard, and whilst the work of destruction was being carried on, several shots were fired, followed by tremendous shouting.

“The gate and hedge soon disappeared, but the toll-house, being strongly built – the roof and walls were of the best materials as to stone and mortar – it appeared that it was difficult for them to destroy it. They the left and came down through the centre of the town to the cross, then turned down St Mary St., over Pontycleifion to Rhydyfuwch gate, which with walls there unto attached being old, immediately vanished.

“We are told that one of the leaders went to the tollhouse, kept by a widow who remonstrated with her and expressed the hope that none of her furniture would be damaged, when Becca replied: “Be not alarmed, we want only gate and walls, shut your door upon you. Your house and furniture will not be touched”. After finishing the work the horsemen galloped away and the rest dispersed”.

The riots continued and in July, the Cardigan gates were destroyed once again.

Carmarthen Journal 30 June 1843

 • 22 1897 (Maw.) Agoriad swyddogol Gerddi Fictoria gan Evelyn Morgan-Richardson. Band y Rifles Volunteerd dan arweiniad Tom Lewis. 600 o blant yn cael te yn y Farchnad yd gan y Faer a’r Faeres W. J. Williams, cyfreithiwr.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s