Pobl Aberteifi 51: Wyn Lewis Jones (Wyn Fflach; 25.9.1959-24.6.2021)

Wyn ac Elin Fflur.

Diolch i Keith Ladd am y llun, a dynnwyd yn y farced yn Aberteifi.

Dymuna Keith estyn ei gydymdeimlad â theulu Wyn (un o fois tref Aberteifi) yn eu colled.