28 Ebrill (1197) Marw yr Arglwydd Rhys; (1938) Ymweliad Amy Johnson

  • 28 1985 (Sul) Dathlu Canrif Cymanfa Ganu Bedyddwyr Cylch Aberteifi
  • 28 1951 (Sad.) Twrnament Bocsio: Neuadd y Farchnad ar Ddydd Sadwrn Barlys, yn cynnwys bocswyr poblogaidd Aberteifi Haydn Gwyon ac Owen Edwards a oedd i ymddangos yn Neuadd Albert yn y ffeinal o Bencampwriaeth Rheilffyrdd Prydain.
  • 28 1938 (Iau) Ymweliad Amy Johnson â’r dref fel rhan o Rali RAC.
  • 28 1197 (Llun) Marw yr Arglwydd Rhys

21 Mawrth (1953) Clatsho yn y Neuadd Ymarfer neu Bocso yn y Drill ‘all!

  • 21 1953 (Sad.) Twrnament bocsio amatur yn y Neuadd Ymarfer. Dewch i weld Bois y Llynges yn clatsho’i gilydd!
Dosbarthu gwobrau yn 1951

Dosbarthu gwobrau yn 1951

  • 21 1951 (Mer.) Dosbarthu gwobrau yn yr Ysgol Uwchradd. Siaradwr gwadd Capten Roderic Bowen AS.