23 Medi (1898) Agoriad swyddogol y Cownti Sgwl

Y Cownti Sgwl

Y Cownti Sgwl

  • 23 1898 (Gwe.) Agoriad swyddogol yr Ysgol Uwchradd gan C. E. D. Morgan Richardson. Roedd y siaradwyr yn cynnwys: Vaughan Davies, AS, W. O. Brigstocke, AS sir Benfro, Wynford Phillips, Capten Jones Parry a’r Athro Morgan Lewis.