18 Mai (2009) Marw Dewi Maelor Lloyd, cyn brifathro.

  •  18 2009 (Llun) Marw Dewi Maelor Lloyd (79), cyn brifathro’r Ysgol Uwchradd (1979–90)
  • 18 1986 (Sul) Sefydlu Cysegrfan Genedlaethol Cymru ar gyfer Mair o Aberteifi gan y Barchedicaf John Aloysius Ward, y Gwir Barchedig James Hannigan, a’r gwir Barchedig Daniel J Mullins
  • 18 1869 (Maw.)  Contract ar gyfer ailadeiladu Capel Mair yn mynd i John Daniel am gost o £1,049 + y deunydd o’r hen gapel.

8 Mai (1922) Llawdriniaeth gyntaf yn Ysbyty Aberteifi

  • 8 1946 (Wed.) Ail agor Festri Capel Mair ar ôl adnewyddiad.
  • 8 1922 (Mon.) Llawdriniaeth gyntaf yn Ysbyty Aberteifi gan Syr John Lynn Thomas ar ddyn 18 oed o Landudoch. Achubwyd bywyd y gŵr.
  • 8 1879 (Thurs.) Gosod carreg sylfaen Capel yr Hope am 3.00 p.m gan David Davies AS. Gweinyddwyd y gwasanaeth gan y Parchg Dr Rees, Abertawe.