21 Mai (1818) Llong yr Albion yn gadael Aberteifi am America

 • 21 1989 (Sul) Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberteifi a’r cylch. Arweinydd Y Parchg Ifor ap Gwilym
 • 21 1989 (Sul) Pererindod i Gysegrfan Genedlaethol Cymru yr Eglwys Gatholig
 • 21 1903 (Iau) Apwyntio Dr. Stephens, Tymawr fel Swyddog Iechyd Undeb Aberteifi
 • 21 1818 (Iau) Llong yr Albion yn gadael porthladd Aberteifi

20 Mai (1966) Roderic Bowen ddim yn sefyll eto!

 • 20 1990 (Sul) Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberteifi a’r cylch. Cymanfa’r Canmlwyddiant. Arweinydd John S. Davies
 • 20 1966 (Fri.) Mewn cyfarfod yn Aberaeron y cyn AS Roderic Bowen yn penderfynu peidio sefyll eto.

Etholiad Cyffredinol 1966

D. Elystan Morgan (Llafur) 11302 (37.1%)

Roderic Bowen (Rhydd.) 10779 (35.4%)

J. Stradling Thomas (Tori) 5893 (19.4%)

E. G. Millward (PC) 2469 (8.1%)

 •  20 1684 (Tues.) Good Behaviour o Aberteifi,  meistr Thomas Freeland, yn hwylio a llwyth o win, cwrw a samwn i Lundain.

28 Ebrill (1197) Marw yr Arglwydd Rhys; (1938) Ymweliad Amy Johnson

 • 28 1985 (Sul) Dathlu Canrif Cymanfa Ganu Bedyddwyr Cylch Aberteifi
 • 28 1951 (Sad.) Twrnament Bocsio: Neuadd y Farchnad ar Ddydd Sadwrn Barlys, yn cynnwys bocswyr poblogaidd Aberteifi Haydn Gwyon ac Owen Edwards a oedd i ymddangos yn Neuadd Albert yn y ffeinal o Bencampwriaeth Rheilffyrdd Prydain.
 • 28 1938 (Iau) Ymweliad Amy Johnson â’r dref fel rhan o Rali RAC.
 • 28 1197 (Llun) Marw yr Arglwydd Rhys