23 Rhagfyr (1880) Anghofiwch am y SATS a’r PISAS!

  • 23 1880 (Iau) D. M. Palmer, prifathro:

Rwyf wedi cael y fraint o arholi disgyblion Ysgol y Gramadeg, Aberteifi yn yr ieithoedd Groeg a Lladin, mewn Ffrangeg,  Ysgrythur, a Hanes ac mae’n rhoi pleser mawr imi gyflwyno’r adroddiad canlynol:

Roedd y gwaith gan y dosbarthiadau hynaf mewn Aenid, Virgil, Cicero, De Senectute, ac yn Rhyfeloedd Gaul, Caesar, yn ogystal ag Anabasis, Xenophon yn foddhaol iawn.

Fel rheol, roedd y gwahanol ddarnau o’r gwreiddiol yn ffyddlon iawn i’r Saesneg, er bu rhai yn arbennig iawn o ran cywirdeb.

Roeddwn hefyd yn falch iawn o gywirdeb nifer o’r papurau mewn Gramadeg Ffrangeg.

Ar y cyfan roedd cyfieithiadau  o’r darnau o Charles XII yn gywir.

Dyddiau da cyn y PISAS a’r SATS!

4 Tachwedd (1895) Agoriad Ysgol ar gyfer bechgyn yn yr Ysgol Ramadeg

  • 4 1895 (Llun) Ysgol ar gyfer Bechgyn yn agor dros dro yn yr Ysgol Ramadeg. Staff yn cynnwys y prifathro Mr. D. M. Palmer, BA; Mr Charles Owen, BA a Miss Gladdish, BA. 30 o fechgyn yn bresennol ar ddiwrnod yr agoriad. Yn ddiweddarach ym 1896 dechreuodd 17 o ferched mewn stafell wag yn Ysgol y Bwrdd, Pendre. Agorwyd y Cownti Sgwl ar 23 Medi 1898.