21 Mai (1818) Llong yr Albion yn gadael Aberteifi am America

  • 21 1989 (Sul) Cymanfa Ganu Annibynwyr Aberteifi a’r cylch. Arweinydd Y Parchg Ifor ap Gwilym
  • 21 1989 (Sul) Pererindod i Gysegrfan Genedlaethol Cymru yr Eglwys Gatholig
  • 21 1903 (Iau) Apwyntio Dr. Stephens, Tymawr fel Swyddog Iechyd Undeb Aberteifi
  • 21 1818 (Iau) Llong yr Albion yn gadael porthladd Aberteifi