20 Ebrill (1949) ‘Meseia’, gan Handel ym Methania; marw y Parchg Eseia Williams

20 1949 (Mer.) ‘Meseia’, gan Handel ym Methania. Unawdwyr yn cynnwys Jennifer Vyvyan; Gwyneth Morgan; Trefor Anthony; a Hubert Hughes; Idris Griffith, Llanelli, organydd; Arweinydd Andrew Williams. Noson gofiadwy oherwydd i’r Barchg Esaia Williams, ddisgyn yn farw yn y pwlpud tra’n annerch y gynulleidfa.