20 Tachwedd (1848) “Rhaid i’r plant ddod i’r ysgol yn lân: Rheolau Ysgol

  • 20 1936 (Gwe.) Dawns agoriadol yn gymnasiwm yr Ysgol Uwchradd. 200 yn bresennol. Y gerddoriaeth gan Carl Wynne a’i Ambassadors o Lanelli.
Rheolau'r Ysgol Genedlaethol

Rheolau’r Ysgol Genedlaethol

  • 20 1848 (Llun) “Rhaid i’r plant ddod i’r ysgol yn lân: Rheolau’r Ysgol Genedlaethol i Fechgyn