8 Ionawr (1872) Tân yn J. R. Daniel

  • 8 1872 (Llun) Mudiad yr Oddfellows yn cychwyn yn y dre. Mae rhai yn honni iddynt weld pobl od yn y dre cyn hyn!
  • 8 1872 (Llun) Tân wedi llosgi adeilad J. R. Daniel, Cabinet Maker, Stryd San Mair. Penderfynodd y Cyngor fod angen Injan Dân ar y dre.  Y bwriad oedd codi £102 trwy danysgrifiad. Ni welodd Aberteifi injan dân cyn 1930au – ail-law o’r enw ‘Ada’, o Gastell-nedd. Tan hynny –  bwcedi yn unig!
  • 8 1867 (Maw.) Bad achub ‘John Stuart’ allan eto yn helpu’r ‘Coronation’ o Bideford.