11 Mehefin (1819) Yr Albion wedi cyrraedd Canada

  • 11 1819 (Gwe.) Llong yr Albion wedi cyrraedd harbwr St John’s, Canada.
PhillipsArwyn

Y Parchg J. Arwyn Phillips

  • 11 1993 (Gwe.) Marwolaeth y Parchg J. Arwyn Phillips, gweinidog Capel Mair ers Medi 1986. Brodor o Lanaman, gwasanaethodd wedyn yn Sardis, Ystradgynlais (1960–67, Bethlehem, Rhosllannerchrugog (1967+) ac Ebeneser (1979+).