6 Tachwedd (1968) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r Eglwys Gatholig newydd (1912) Pav yn agor

  • 6 1968 (Mer.) Torri’r dywarchen gyntaf ar safle’r Eglwys Gatholig newydd. Contract o £49, 700.
  • 6 1912 (Mer.) Y Pav yn agor – gan y maer Ivor Evans am 7.30. Yn y toriad canwyd ‘Martyrs of the Arena’ gan Barti Meibion Aberteifi (yr arweinydd oedd H. H. Evans). Mynediad am 3c, 4c, a 6c. Plant hanner pris. Y gweithwyr cyntaf oedd Harold Squibbs; Ceidwad y neuadd a’r drws: Tom White Jones; Gofalu am y blwch talu: Fred Mulraine; Pianydd: Morien Peregrine; Gofalwyr tu fewn : John L Griffiths, W. Johnson; peirianydd: Owen Williams
  • 6 1908 (Gwe.) Claddu John Conwyson Roberts, 20 Stryd y Cei, 67 oed.

16 Mai (1970) Siop Roberts yn cau

  • 16 1970 (Sad.) Siop Roberts yn cau (Siop bapurau J. C. Roberts, Stryd Fawr)
  • 16 1968 (Iau) Gŵyl Fawr Aberteifi : Cyngerdd Ysgafn Fodern: Ryan Davies a Bryn Williams; Margaret Williams; Y Pelydrau; Bois y Ferwig; Ysgol y Plant Bach Aberteifi
  • 16 1900 (Wed.) Agoriad swyddogol organ newydd Bethania gan Dr Roland Rogers, Bangor.