17 Hydref (1880) Bedyddio 10 yn y Teifi

  • 17 1880 (Sul) Bedyddiwyd deg person yn yr afon Teifi ger y Netpool gan y Parchg John Williams, Bethania pnawn Sul o flaen torf o bobl. Y deg oedd :

Griffith Griffith, mab Thomas Griffiths, groser, Pendreuchaf; John Williams, mab William Williams, saer, Pendre isaf; David Jenkins, mab John Jenkins, waggoner, Heol Fair; James Thomas, morwr, Feidrfair; Anne Davies, merch Thomas Davies, gweithiwr yn Parcytrap; Anne Thomas, merch gwraig John Jenkins, masiwn, Pendre uchaf; Rachel Griffiths, merch John Griffiths, tinman, Lôn Heol Fair; Frances Heyes, White Hart, Heol Fair; Anne James, merch David James, Lôn Eben a  Margaret Jones, morwyn Mr Levi James, ironmonger.

29 Mawrth (1987) Ail agor Y Tabernacl; (1877) Lansio Y Llong Lestri

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

Rhaglen Cyfarfodydd yr Ail Agor, 1987

  • 29 1987 (Sul) Ail agor Tabernacl – ailadeiladwyd 1776, 1807, 1832; adnewyddwyd 1864, 1902, 1986.
  • 29 1885 (Iau) Marw Jane Thomas, perchennog y Tivy-side. Claddwyd Dydd Iau 2 Ebrill.
  • 29 1877 (Iau) Lansio y Margaret & Ann ( Y Llong Lestri). Dyma’r llong olaf a adeiladwyd yn Aberteifi. Y perchenogion oedd Capten Evan Parry, Tresaith ac Owen Jones, masnachydd, Llangrannog.  Adeiladwyd gan John Williams a’i fab. Suddwyd yn 1919.