14 Tachwedd (1902) Tshaen newydd i’r Maer

  • 14 1902 (Gwe.) Cyflwyno tshaen y maer i’r Bwrdeistref yn y Guildhall am 11.30 gan y Parchg R. B. Jenkins, rheithor Llangoedmor. Roedd yn cynrychioli ei dad  – y diweddar Hen. R. D. Jenkins, y priordy a Chilbronnau. Y maer lwcus oedd yr Uwch Gapten J. H. Williams.
Maesyfelin, Netpool

Maesyfelin, Netpool

  • 14 1985 (Iau) Seremoni cysegru Tŷ Angladdau Maesyfelin ar y Netpool