28 Ionawr (1953) ‘Lady Godiva Rides Again’ yn y Pav.

  • 28 1953 (Sat) ‘Lady Godiva rides again’ yn y Pav.
  • 28 1951 (Sun.) Pregeth cyntaf y Parchg D. T. Price yn Eglwys Sant Mair. 800 o bobl yn bresennol.
  • 28 1825 (Gwe.) Talwyd John Jenkins paid £5.18s ar gyfer adeiladu stepiau i Neuadd y Sir (Shire Hall).

1 Ionawr (1916) Calennig gan y maer

BLWYDDYN NEWYDD DDA! Bant â ni! Perlau i ddod yn ystod y flwyddyn!

  • 11 1916 (Sad.) Maer newydd D. Timothy James, Gwalia – y maer cyntaf i roi sioe sinema am ddim i blant y dref fel calennig.
  • 1 1888 (Sul) Agorwyd Clwb ar gyfer y bonedd yn 22 Stryd Santes Fair.
  • 1 1873 (Mer.) Cyflwyniad i’r Parchg Evan Thomas, Bethania ar ei ymadawiad i Gaerfyrddin.
  • 1631 (Mer.) Geni Katherine Phillips, a ddaeth  i fyw ym Mhriordy Aberteifi.