14 Tachwedd (1902) Tshaen newydd i’r Maer

  • 14 1902 (Gwe.) Cyflwyno tshaen y maer i’r Bwrdeistref yn y Guildhall am 11.30 gan y Parchg R. B. Jenkins, rheithor Llangoedmor. Roedd yn cynrychioli ei dad  – y diweddar Hen. R. D. Jenkins, y priordy a Chilbronnau. Y maer lwcus oedd yr Uwch Gapten J. H. Williams.
Maesyfelin, Netpool

Maesyfelin, Netpool

  • 14 1985 (Iau) Seremoni cysegru Tŷ Angladdau Maesyfelin ar y Netpool

8 Gorffennaf (1858) Gosod carreg sylfaen y Guildhall

Gosod carreg sylfaen y Guildhall, 1857

Gosod carreg sylfaen y Guildhall, 1858

  • 8 1858 (Iau) Gosod carreg sylfaen y Guildhall gan y maer , Yr Hendaur R. D. Jenkins, Priordy Aberteifi, am 2.00. Canwyd clychau’r Eglwys; taniwyd y cannon 3 gwaith ar y Netpool gan Stevens a Macdonald – hen filwyr; yr heddlu yn ngofal y drefn gyhoeddus; y ‘town crier’ i gyhoeddu llwybr yr orymdaith noswyl yr achlysur am 6 o’r gloch.